Pieter Van Petegem

Ezra 34: juni 2017

In dit nummer van Ezra belichten we de fundamentele relaties in de eerste drie hoofdstukken van Genesis: de relatie met God, met de naaste en met de aarde. Vervolgens bekijken we de onopvallende, maar wel betekenisvolle getallensymboliek in het Johannesevangelie. Verder lezen →


Ezra 33: maart 2017

In dit nummer besteden we aandacht aan de sleutelrol van Maria Magdalena in het verkondigen van de verrijzenis. We kaarten eveneens de revisie van De Nieuwe Bijbelvertaling aan. ‘Bijbel en bezinning’ gaat deze keer over Lucas 10,21. Verder lezen →


Ezra 30: juni 2016

Dit nummer van Ezra schenkt aandacht aan de zogenaamde ‘vergeldingsleer’ in het Oude Testament, vaak ten onrechte streng en negatief geïnterpreteerd. We kijken ook naar het mysterieuze personage Elihu in het boek Job. Bijbel en Bezinning handelt deze keer over Matteüs 18,1-4. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Johannes 9

Het verhaal over de blindgeborene. Een mens blind van bij de geboorte. En enkel gedefinieerd door die blindheid. Geen naam. Maar een ‘blinde mens’, zo staat het er letterlijk. Beeld van de blinde mens? Wij die, als we er niet op letten, altijd weer naast de essentie kijken, Verder lezen →


Ezra 12: december 2011

In dit nummer van Ezra belichten we de figuur van Johannes en zijn verhouding tegenover Jezus. Vervolgens bespreken we het visioen van Jesaja, een vaste waarde in de advent. ‘Bijbel en bezinning’ handelt over de ongemakkelijke opdracht om de andere wang aan te bieden. Verder lezen →


Ezra 7: september 2010

Het Oude Testament bevat enkele gewelddadige passages. Hoe moeten we die onverwachte fragmenten het best begrijpen? We zoeken het antwoord in dit nummer met een uitgebreide bespreking van het bijbelboek Jozua en van de bijbelse figuur Judit. Verder lezen →