Reinhard Körner

Reinhard Körner, ‘Het Onzevader. Spiritualiteit vanuit het gebed van Jezus’

Dit artikel verscheen in VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift. … Verder lezen →