Roger Lenaers

Verrijzenis modern geduid

Die voor de moderne mens onhoudbare verrijzenis is in de evangelies in een aantal mythologische verhalen ingekleed. Die heten hier mythologisch, omdat het eigene van de mythologie juist daarin ligt dat buitenkosmische krachten of wezens in het binnenwereldse ingrijpen. Verder lezen →


Ezra 9: maart 2011

Dit paasnummer van Ezra staat volledig in het teken van verrijzenis. Niet alleen kijken we naar een moderne duiding van de verrijzenis en naar de verrijzenisverhalen in Johannes en Lucas 24, we gaan ook op zoek naar verrijzenis in het Oude Testament, meer bepaald in Job en Ezechiël. Verder lezen →