Ron Pirson

Genesis: een nieuw commentaar

Ron Pirsons volle lectuur levert zicht op hoe aparte tekstdelen functioneren in context én zijn commentaar van onderuit laat uit de diepte van de tekst inzichten oplichten die bijna altijd verrassend zijn en vaak nieuw. Verder lezen →