septuaginta

Een Septuaginta-Christus vóór Jezus Christus? Jesaja 7,10-17 als voorbeeld

Door Johan Lust in VBS-Informatie December 2004 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


Een Septuaginta-Christus vóór Jezus-Christus? Messianisme in de Septuaginta

Dit artikel verscheen in VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift. … Verder lezen →


Het Septuaginta-woordenboek

Door Johan Lust in VBS-Informatie 24 (1993) 3-12 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →


De Bijbel van de christenen: de Septuaginta

Het belang van de Septuaginta kan niet onderschat worden. Het is immers de Bijbeltekst waarop de eerste Christenen hun geloof hebben gesteund. De studie van deze vertaling vraagt veel geduld. Verder lezen →


De ontmaskering van Haman

De zes bijkomden delen van de Septuaginta vormen het hoofdprobleem van het boek Ester. Luther schrapte ze uit zijn bijbel en de katholieken aanvaarden ze als canonisch. De exegeten zagen zich geplaatst voor de vraag waarom die langere versie niet meer in het Hebreeuws bestond. Verder lezen →