Vliebergh-Sencie 1972

Het Christusbeeld van Marcus

De titel Christus is voor Marcus en zijn gelovigen blijkbaar een afgezwakte titel geworden, te gemakkelijk gebruikt, te weinig zeggend. Daarom moet hij uitgelegd en met vernieuwde zeggingskracht gevuld en verdiept worden. Verder lezen →


Marcus: schepper van het genre evangelie

Marcus heeft met zijn tekst een nieuw literair genre geschapen: een verkondiging van de christelijke boodschap in de vorm van een verhaal over Jezus. Niet enkel in de christelijke literatuur van die tijd, maar ook daarbuiten in heel de antieke wereld, was een dergelijk genre onbekend. Verder lezen →


Bijbelcursus Marcus 1972

Verschenen in VBS-Informatie 3 (1972) nr. 3, 15-16 In het kader van de Vliebergh-Sencieleergangen organiseert de Vlaamse Bijbelstichting ook dit jaar een bijbelcursus. Als algemeen thema werd gekozen: het Marcusevangelie. … Verder lezen →