Vliebergh-Sencie 1993

Het evangelie volgens Johannes. Vliebergh-Sencie-leergang 1993

De spanning tussen de verhalen en de redes heeft de literaire kritiek van het vierde evangelie steeds beheerst. Enerzijds zijn de verhalen over de aardse Jezus levendig en kort. Anderzijds wijken de redes van Jezus af van de synoptici: ze lijken tijdloos, herhalend en plechtig. Verder lezen →