Vliebergh-Sencie 1994

Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven

De huidige stand van de Johannes-exegese toont aan dat het vierde evangelie na 2000 jaar nog steeds actueel is. Het ontstaan, de oudtestamentische achtergrond, het geloofsbegrip en de christologie worden toegelicht. Verder lezen →