wonder

De genezing van de lamme in drievoud (Mt 9,1-8; Mc 2,1-12; Lc 5,17-26)

De synoptische evangeliën vertellen het verhaal van Jezus elk vanuit hun eigen invalshoek, met eigen accenten. Maar sterker dan die eigen klemtonen is hun grote eerbied voor het overgeleverde materiaal. Verder lezen →


Waar vind ik informatie over de evangelische wonderverhalen?

Door Paul Van den Berghe in VBS-Informatie 6 (1975) nr. 3, 10-12 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan … Verder lezen →


Wonderen en wonderverhalen in het Oud Testament

Door Johan Lust in VBS-Informatie 6 (1975) nr. 3, 2-9 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst … Verder lezen →