Twaalf apostelen van Jezus: de eerste groep van vier

Twaalf apostelen van Jezus: de eerste groep van vier

Door Luc Devisscher in EZRA Bijbels tijdschrift 19: september 2013

Geselecteerde fragmenten

In een vorig artikel over de twaalf apostelen van Jezus hebben we de vier naamlijsten bestudeerd die in het Nieuwe Testament voorkomen. Daarbij hebben we geconstateerd dat de lijst opgedeeld kan worden in drie groepen van vier, met altijd dezelfde vier personen in elke groep en met telkens een vaste kopman in elke groep, namelijk Simon Petrus, Filippus en Jakobus (zoon) van Alfeüs. In dit artikel bekijken we de eerste groep met Simon Petrus, Andreas, Jakobus (Maior of de Meerdere) en Johannes. Over deze apostelen biedt het Nieuwe Testament in verhouding de meeste informatie. Het heeft er mee te maken dat ze de eerste volgelingen van Jezus zijn en zo binnen de apostelgroep een aparte plaats innemen.

[..]

Het verhaal van de roeping van de eerste leerlingen in het evangelie van Johannes klinkt anders dan bij de drie andere evangelisten. Ook de namen van de vier leerlingen zijn niet dezelfde. Bij de synoptici maken Filippus en Natanaël (of Bartolomeüs) deel uit van de middengroep. Klinkt hier geen onverzoenbare tegenspraak tussen Johannes en de anderen?

[..]

In de versies van Marcus en Matteüs roept Jezus de eerste leerlingen bij het begin van zijn verkondiging. Het zijn achtereenvolgens de twee broers Simon (Petrus) en Andreas en twee andere broers, Jakobus en Johannes. Simon Petrus en zijn broer Andreas zijn aan het vissen. Ze werpen juist hun netten uit in het meer. Even verderop zijn Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes in hun boot hun netten aan het herstellen. Beide broederparen worden afzonderlijke door Jezus geroepen. Het resultaat is indrukwekkend: aanstonds laten ze respectievelijk hun netten of hun boot en hun vader achter en volgen Jezus.

ezra19De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 19: september 2013, verkrijgbaar voor €5, inclusief verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra19′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.