VBS-Informatie 1 (1970) nr. 4

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Ten geleide

In dit nummer vindt U gegevens over:
– een film over de Bijbel op uw TV-scherm
– een Russische Bijbelvertaling

Televisiefilm over de bijbel

Het protestantse Belgisch Bijbelgenootschap brengt op uw televisiescherm een film die vragen oproept in verband met de Bijbel. Wij durven uw aandacht vragen voor dze uitzending. In bijlage sturen wij u de informatie die door het Belgisch Bijbelvennootschap meegedeeld wordt.

Russische Bijbelvertaling

Binnenkort verschijnt de eerste katholieke uitgave van de Bijbel in het russisch met aantekeningen en kommentaar. Deze uitgave wordt gebracht door de “Foyer Oriental”, Kroonlaan 206, 1050 Brussel. In de “Tijdingen” van deze Oostkristenen lezen we het volgende:

Dat initiatief zal, naar wij hopen, onder U veel medewerkers en sympathisanten vinden. Als de “honger naar het woord Gods” in Rusland toeneemt, moeten wij er op de eerste plaats de Schrift binnenbrengen. De Bijbel is het die allereerst gevraagd wordt. Een nieuw testament met kommentaar gaven wij reeds uit in 1965. Het werd met onverminderde geestdrift onthaald. Ziehier enkele voorbeelden:

Een professor aan de theologische Akademie van de USSR: “Ik ben U ten zeerste dankbaar om Uw uitgave van het N.T. Ik bewonder de wetenschappelijke waarde van uw werk en wens dat onze orthodoxe priesters uitgaven op dat peil zouden bezorgen”.

Een orthodoxe vicaris-generaal in Frankrijk: “Ik ben U zeer dankbaar om het exemplaar van het N.T. dat U mij heeft toegezonden. Zonder overdrijving kan ik zeggen dat ik bij het lezen ervan verheugd en verrukt werd. Nog nooit zag ik iets dergelijks in om het even welke taal, zeker niet in het Russisch. Welk een liefde, eruditie en werk heeft deze heilige onderneming gekost! Welk een onfeilbare smaak in de uitvoering… En welke onkosten om tot zulk een resultaat te geraken! Wat de orthodoxe lezer eveneens treft, is de eerbied voor onze traditie.

De tijd is nu gekomen om heel de Bijbel uit te geven, met aantekeningen en kommentaar. Na drie werk zijn wij in het stadium van het
LIJN ONTBREEKT

Toen de vraag over de oplage gesteld werd, moesten we kiezen tussen 5.000, wat een minimum is voor de uitgave van een Bijbel, 10.000 en 20.000. De berekeningen gaven het volgende resultaat: één exemplaar zou 500 Fr. (oplage 5.000) kosten, 302 Fr. (oplage 10.000) of 200 Fr. (oplage 20.000). Bij het vaststellen van zulk een verschil zijn wij “ingescheept” voor 20.000. Wij moeten eraan herinneren dat de uitgave van 100.000 exemplaren van de “Bijbelse verhalen”, verschenen te Moskou als een historisch werk, op minder dan twee dagen waren uitverkocht: ononderbroken werd aangeschoven tot het laatste exemplaar was verkocht.

Zo ver zijn wij nog niet… De afzet van onze uitgave gaat veel langzamer, al rijzen soms onverwachte moeilijkheden op.

Aldus is ons Nieuw Testament in klein formaat (5.000 exemplaren in 1967) reeds uitgeput. De toekomst kan men niet voorzien, maar men kan ze voorbereiden.

Wij vragen U dus deel te nemen aan de campagne voor de 20.000. Wekt de belangstelling op van groeperingen die de gelegenheid zoeken om een konkreet gebaar te doen, ofwel in de Kersttijd of als “oekumenische schenking” in januari. Laat rondom U weten dat elke storting van 200 Fr. de uitgave van één Bijbel zal mogelijk maken.

Vergeet niet uw bijdrage te betalen als steunlid. Hebt u er reeds aan gedacht dat een abonnement op “De Bijbel, het Boek der Boeken” een prachtig kerst- en nieuwjaarsgeschenk is? Vraag de eerste twee nummers als proef (stort 30 Fr. op onze P.R.)

Reacties zijn afgesloten.