VBS-Informatie december 1996

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudstafel

 • Luc Geysels: Jezus onder de wilde dieren (Mc 1,13)
 • Anne Scheepers, Tyrus, Sidon, Byblos en de ceders – Libanon juli-augustus 1996
 • Bijbelse reizen in 1997
 • Greta en Jaak Schuurmans-Vervaeke, Israël 1-15 augustus 1996
 • Wie was Jezus? Twee recente Jezusboeken
  • C.J. den Heyer, Opnieuw wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus (F. Van Segbroeck)
  • K. Berger, Wie was Jezus werkelijk? (G. Van Oyen)
 • Een nieuw Exodus-commentaar in het Nederlands (bespreking van het commentaar van C. Houtman door H. Ausloos)
 • Boekbesprekingen
  • Johan Lust e.a., A Greek-English Lexicon of the Septuagint (K. Hauspie)
  • Erik Eynikel en Archibald van Wieringen (red.), Toen zond de Heer een profeet naar Israë (P. Kevers)
  • Vincent de Haas, De opgebroken straat. Een intertekstuele analyse van ‘De komst van Joachim Stiller’ in het licht van Lukas 24 (F. Van Segbroeck)
  • Klaas A.D. Smelik, De ibis en de dood (F. Van Segbroeck)
 • Vliebergh-Sencie-leergang 1997
 • Inhoud jaargang 27 (1996)

Reacties zijn afgesloten.