VBS-Informatie december 2005

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudstafel

 • Ad Deckers: Hebreeuwse accenten en bijbelvertalen
 • Gilbert Van Belle: De dood van Jezus in het vierde evangelie
 • In memoriam Karel Wynsberghe
 • Nieuwe publicaties
  • De Testamenten. Verhalen uit de bijbel met schilderijen van Jan Vanriet
  • Jan Vanriet, Testamenta. Voorbereidend werk. Tekeningen en aquarellen 2004-2005
  • De Bijbel in grote letter (NBV voor slechtzienden)
  • Paul Maes, De tijd breekt aan. Bijbellezen met een monnik
 • Boekbesprekingen
  • Sijbolt Noorda en Christien Oele (red.), Er is een Kindeke… De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur (P. Kevers)
  • Geert Van Oyen, De Marcus code (P. Kevers)
  • Hans Ausloos en Bénédicte Lemmelijn, De bijbel: een (g)oude(n) gids. Bijbelse antwoorden op menselijke vragen (P. Kevers)
  • Leen den Besten, Het uitgelezen boek. De bijbel in Nederland (G. Van Oyen)
  • Erwin Roosen, Waar woont God? … en 100 andere geloofsvragen (PK)
  • Erwin Roosen, Kan ik Je even spreken? Bijbels gebedenboek voor vrienden van Jezus (PK)
 • Inhoud jaargang 36 (2005)

Reacties zijn afgesloten.