VBS-Informatie juni 1997

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudstafel

 • Paul Kevers: De profeet Amos
 • Frans Van Segbroeck: Ooggetuige van Jezus? (bespreking van het gelijknamige boek van C.P. Thiede en M. d’Ancona)
 • Boekbesprekingen

  • Pius Drijvers en Jan Renkema, Hooglied (P. Kevers)
  • Pieter Willem van der Horst, Bronnen voor de studie van de wereld van het vroege christendom (F. Van Segbroeck)
  • Analecta Bruxellensia – Jaarboek van de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel (F. Van Segbroeck)
  • Karel De Meulemeester, Het Midden-Oosten en het monotheïsme (F. Van Segbroeck)
 • Vliebergh-Sencie-centrum 1997

Reacties zijn afgesloten.