VBS-Informatie juni 1999

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudstafel

 • Johan Lust: Engelenbeelden en beeldige engelen. Over duivels, engelen en profeten
 • Paul Gillaerts: De Nieuwe Bijbelvertaling is ook een literaire vertaling
 • Uit de wereld van de bijbel
  • VBS-reizen 1999
  • In memoriam professor Ben Hemelsoet
  • In memoriam Dom Georges Passelecq
  • Vliebergh-Senciecentrum
 • Boekbesprekingen
  • Wim Weren, Vensters op Jezus. Methoden in de uitleg van de evangeliën (G. Van Oyen)
  • T.J. Baarda e.a., Het evangelie van Thomas (F. Van Segbroeck)
  • André-Mutien Léonard, Vader, uw rijk kome. Tien ontmoetingen over God, de Vader van Jezus en onze Vader (F. Van Segbroeck)
  • Patrick Lateur & Stefaan van den Bossche, Het evangelie volgens dichters. Bloemlezing uit de Nederlandstalige pëzie (F. Van Segbroeck)

Reacties zijn afgesloten.