VBS-Informatie juni 2003

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudstafel

 • Paul Gillaerts: Nederlandse bijbelvertalingen in de zestiende eeuw
 • Gilbert Van Belle: Exegese en bijbelse theologie in de eenentwintigste eeuw
 • Vliebergh-Sencie 2003: Paulus
 • VBS-nieuws
  • Bijbels-archeologische reizen in 2003
  • Religieuze Boeken- en Tijdschriftenbeurs 20 en 21 augustus 2003
  • 25 januari 2004: Bijbelzondag
  • 13 maart 2004: Vlaamse dag van de Verkondiging
  • Alles heeft zijn tijd
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • Symposium ‘Hulde Karel Wynsberghe’
  • Nieuwe KBS-publicaties
   • Nico Tromp, Psalmen 101-150
   • Chris Doude van Troostwijk e.a., Laatste zintuig. Dichters en denkers over dood en rouw
 • De Septuaginta-vertaling van Ezechiël (doctoraatsproefschrift Katrin Hauspie)
 • Boekbesprekingen
  • Willy Bollen, Gelovig lezen en herlezen van het Marcusevangelie

Reacties zijn afgesloten.