Vliebergh-Sencie 2008: ‘De Weg van het Woord’: De handelingen van de apostelen

Vliebergh-Sencie 2008: ‘De Weg van het Woord’: De handelingen van de apostelen

Voor een Kerk in crisis is het aan te raden om op zoek te gaan naar de eigen wortels. Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe gingen ze met elkaar om? Hoe bouwden zij hun gemeenschappen op? Het boek van de Handelingen van de apostelen biedt een veelkleurig antwoord op deze vragen. Lucas verhaalt hoe het christelijk geloof – door hem specifiek aangeduid als ‘de Weg’ – ingang vindt bij mensen die leefden op verschillende plaatsen in het gebied rond de Middellandse Zee. Twee apostelen spelen de hoofdrol: Petrus en Paulus. Lucas beschrijft de eerste kerkgemeenschap van Jeruzalem en volgt Paulus op zijn missiereizen. Hij biedt een boeiend verhaal over de groei van de kerk in de eerste eeuw en tegelijk ook over de eerste crisis in die kerk. ‘De weg van het Woord’ is kennelijk nooit evident geweest, maar het geloof in Jezus Christus heeft mensen anderzijds steeds enthousiast gemaakt. In deze studiedagen volgen wij de eerste verkondigers, hun wel en wee, hun successen en ontgoochelingen. Hun verhaal blijft inspirerend, ook voor een kerk in een geseculariseerde omgeving.

Deze studiedagen worden voorgezeten door Filip Noël, nieuwtestamenticus en norbertijn van Averbode. Het thema werd gekozen naar aanleiding van het ‘Paulusjaar’ 2008-2009 in de wereldkerk en het pastorale jaar over het ‘Woord van God’ in de Belgische kerkprovincie.

Verslagboek

‘De Weg van het Woord’: De handelingen van de apostelenFilip Noël (red.), ‘De Weg van het Woord’: De handelingen van de apostelen, VBS-Acco, 2009, 174 p., € 22,50

Voor een Kerk in crisis is het aan te raden om op zoek te gaan naar de eigen wortels. Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe gingen ze met elkaar om? Hoe bouwden zij hun gemeenschappen op? Het bijbelboek Handelingen biedt een veelkleurig antwoord op deze vragen.

Verder lezen →

Programma

Dinsdag 19 augustus 2008

9u00 Onthaal, inschrijving, koffie
10u00 De eenheid Lucas – Handelingen vanuit het leesperspectief van Handelingen
Inleidende conferentie over opbouw, structuur, en theologie
Filip Noël – Abdij Averbode
11u15 De ‘Urgemeinde’: ideaal en werkelijkheid
Sociologische bijdrage over het leven van de eerste christenen
Jos de Heer – Predikant te Ouderkerk aan de Amstel
12u15 Middagpauze
14u15 Het ‘apostelconcilie van Jeruzalem’ (Handelingen 15 vergeleken met Galaten 2)
Hoe de jonge kerk zich aanpaste aan nieuwe culturele omstandigheden
Filip Noël – Abdij Averbode
15u15 Koffiepauze
15u45 De ecclesiologie van Handelingen
Over beginnende ambten in de kerk
Hellen Mardaga – Catholic University of America
16h45 ‘Wij kunnen niet zwijgen over wat we gehoord en gezien hebben’
Parrèsia (‘vrijmoedigheid’) als sleutelbegrip in Handelingen
Paul Kevers – Vlaamse Bijbelstichting, Leuven
17u15 Einde van de eerste dag

Woensdag 20 augustus 2008

9u00 Bezinning (samen met afdeling Catechese)
9h45 De kracht van het woord.
Retoriek en verkondigingsstrategie in Handelingen
Geert Van Oyen – Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht
10u45 Koffiepauze
11u15 Paulus en de Korintiërs
Een vergelijking van Handelingen 18,1-18 met 1-2 Korintiërs
Reimund Bieringer – Faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Leuven
12u15 Middagpauze
14u15 Apocriefe Handelingen
Acta en martelaarslegenden in de oudheid: literair genre en milieu
Boudewijn Dehandschutter – Faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Leuven
15u15 Koffiepauze
15u45 “En zo kwamen we in Rome”
Over Handelingen 27–28 als apotheose van het tweedelige werk van Lucas
Frans Van Segbroeck – Faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Leuven
17u00 Receptie ter gelegenheid van 40 jaar Vlaamse Bijbelstichting

Praktische informatie

De tweedaagse is toegankelijk voor een breed publiek. Ze wordt georganiseerd door de secties Catechese en Bijbel van de Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven) en de Vlaamse Bijbelstichting in het kader van het Vliebergh-Senciecentrum, de postacademische vorming van de K.U.Leuven. De conferenties vinden plaats in Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven. De inschrijvingen zijn afgesloten.

Reacties zijn afgesloten.