Bijbelstudie

Bijbelse tijdschriften

Een driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Bijbelstichting met korte artikels over bijbelse onderwerpen, een bezinning bij een bijbeltekst, informatie over bijbelse activiteiten en een boekenrubriek.

Het tijdschrift Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken verschijnt viermaal per jaar. De bijdragen zijn geschreven vanuit een focus op de relatie tussen Bijbel en liturgie. 

Zacheüs is een tijdschrift dat zich richt tot allen die met liturgie begaan zijn. Het verschijnt viermaal per jaar en gaat uit van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg.

Schrift presenteert de resultaten en inzichten van recent wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel. Het geeft inzicht in de achtergronden van de Bijbel als historisch boek, als literair werk en als inspiratiebron voor kunst en cultuur. Behalve aan bijbelboeken, bijbelse personen, plaatsen en thema’s besteedt Schrift aandacht aan archeologie, geografie en niet-bijbelse geschriften uit de wereld van het oude Nabije Oosten.

Tijdschrift voor verkondiging (TvV) gaat uit van de Nederlandse en Vlaamse franciscanen. Met ingang van juni 2014 is het TvV gratis te downloaden op de website. Naast een preekvoorbeeld, biedt TvV voor iedere zon- en/of feestdag ook een exegetische inleiding op de schriftlezingen volgens het Romeins Lectionarium aan.

 

Wondere Woorden

In deze reeks van zeven afleveringen schetst Hans Debel de inhoud en het belang van de buitenbijbelse overlevering over Jezus, over de apostelen, en over Maria Magdalena.

Exegese

1. Algemeen

Hier vindt men een hele lijst terug van bestaande biblioblogs, geordend per thema waaraan ze gewijd zijn.

Een forum, onderhouden door de onderzoekseenheid Bijbel (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven), waar zowel inhoudelijke thema’s als technisch relevante info met betrekking tot elektronische programma’s voor bijbelstudie een plaats krijgen.

Een overzicht van heel wat interessante links, samengesteld door Prof. Reimund Bieringer.

Met ondermeer inleidingen (pdf, audio- en videofiles) op alle bijbelboeken in het Oude en Nieuwe Testament. De gehele Hebreeuwse Bijbel wordt op deze site ook voorgelezen.

 

Een Nederlandstalige webpagina met info over tekstedities, antieke en hedendaagse bijbelvertalingen.

Hier wordt de bijbel onder meer in het Hebreeuws voorgedragen.

BiBIL is een database met recente publicaties over de Bijbel. In deze database kan je zoeken op bijbelboeken, bijbelteksten, Griekse en Hebreeuwse woorden.

2. Oude Testament

Inleiding tot de Hebreeuwse bijbel door Barry L. Bandstra; registratie vereist.

3. Nieuwe Testament

Een verzameling van allerhande internetbronnen voor nieuwtestamentisch onderzoek.

Toegang tot allerlei artikels rond nieuwtestamentische tekstkritiek.

Bibliografische info met rechtstreekse toegang tot artikels.

Met onder andere toegang tot een grammaticale analyse van Griekse teksten (NT, apocriefen, kerkvaders).

Een bibliografie van studies over de geschriften op naam van Paulus.

4. De Dode Zeerollen

Met heel wat informatie over de Dode Zeerollen en een uitgebreide bibliografie.

 

Reacties zijn afgesloten.