Zijn Barmhartigheid in eigen dagelijks leven zien, doen en (h)erkennen. De ‘Mooiste Namen van de Heer’ in de islamitische traditie

Zijn Barmhartigheid in eigen dagelijks leven zien, doen en (h)erkennen. De ‘Mooiste Namen van de Heer’ in de islamitische traditie

Door Naïma Lafrarchi in EZRA Bijbels tijdschrift 31: september 2016

Geselecteerde fragmenten

Barmhartigheid is de meest genoemde eigenschap van Allah in het Heilige Boek van de moslims, de Koran. Meer nog, Allah heeft meerdere eigenschappen die verwijzen naar Zijn Barmhartigheid. Het concept ‘barmhartigheid’ is niet beperkt tot de Koran. Ook binnen de andere monotheïstische godsdiensten vinden we dit begrip terug.

Binnen de islam kent men negenennegentig ‘Mooie Namen van God’. Elke Naam beschrijft een eigenschap van God. Het concept ‘barmhartigheid’ kan vertaald worden door het Arabische woord ar-Rahma. Ar-Rahmaan is één van de transcendente eigenschappen van God. Ar-Rahmaan wordt als synoniem voor ‘God’ (Allah) gebruikt, aangezien deze eigenschap alleen aan God wordt toegeschreven. Het betekent: de Ene met oneindig veel genade, Die de hele Schepping, inclusief de gehele mensheid, met Zijn Genade, Gratie en Gunsten omhelst. Moslims trachten deze eigenschap in hun dagelijks leven vorm te geven door barmhartig te zijn voor hun naasten zoals God barmhartig is voor Zijn Schepping.

[..]

Hierna beschrijven we vijf van Zijn Mooiste Namen die verbonden zijn met het begrip barmhartigheid. Op welke manier beschrijft God zichzelf in de Koran? Welke eigenschappen heeft Hij? Allah’s eerste en meest geciteerde Namen zijn ar-Rahmaan en ar-Rahiem. Deze twee Namen worden (meestal) vertaald door de Barmhartige en de Genadevolle. Hierbij dient vermeld te worden dat elke soera (behalve soera 9, at-Tawba, ‘berouw’) begint met de woorden Bismi Allahi ar-Rahmani wa ar-Rahiem (‘In de naam van God de Barmhartige, de Genadevolle’).

Laten we even stilstaan bij de etymologische betekenis van het begrip ar-Rahmaan en ar-Rahiem. Beide begrippen hebben dezelfde oorsprong als de term rahim of ‘baarmoeder’, die men zowel in de Hebreeuwse als in de islamitische traditie terugvindt, wat genade, mededogen en liefdevolle tederheid betekent. Dit geeft meteen weer hoe sterk de Barmhartigheid van God is en Zijn band met Zijn Schepping. In de islamitische traditie zijn de begrippen ‘meest Barmhartige’ (ar-Rahmaan) en ‘meest Genadevolle’ (ar-Rahiem) persoonlijke Namen van God.

[..]

Barmhartigheid heeft binnen de islam een belangrijke plaats. Enerzijds verwijzen de twee belangrijkste Namen naar Gods Barmhartigheid, anderzijds worden daden van barmhartigheid en liefdadigheid sterk aangemoedigd. Via sadaka en zakaat worden menselijke relaties versterkt en ontstaat er solidariteit en naastenliefde. Een dienaar kan enkel barmhartig zijn wanneer hij ‘naastenliefde’ heeft, zoals al-Ghazali benadrukte in zijn werken. Liefde voor de naasten kan bestaan en versterkt worden via de Liefde voor God.

Ezra Bijbels tijdschrift 31: september 2016Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 6 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra31’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.