Exegetische miniaturen en rubrieken in de Bijbel van Anjou

Exegetische miniaturen en rubrieken in de Bijbel van Anjou

Door Luc Dequeker in EZRA Bijbels tijdschrift 11: september 2011

Geselecteerde fragmenten

De initiaalminiaturen bij de boeken van de Bijbel dienen in verluchte bijbelmanuscripten niet louter ter versiering van de beginletter van de tekst, maar hebben tegelijk een exegetische bedoeling. Zij geven de specifieke betekenis aan van het betreffende bijbelboek. De voorstelling kan zuiver conventioneel zijn, te vergelijken met andere geillustreerde bijbelcodices. Maar soms is ze zo bijzonder dat zij de specifieke bedoelingen van de miniaturist en/of de opdrachtgever van het manuscript aan het licht brengt.

[..]

De boodschap aan de priester Zacharias wordt in de Anjoubijbel afgebeeld in de initiaal van het Lucasevangelie (fol. 262r). Zacharias bevindt zich samen met Elisabeth, de moeder van Johannes, beiden met nimbus, bij het brandofferaltaar van de tempel. De engel uit de hemel, eveneens met nimbus, spreekt Zacharias toe over Johannes de Doper.

[..]

De genoemde iconografische en exegetische kenmerken van de Anjoubijbel zijn uiteraard niet de enige specifieke kenmerken van deze Vulgaatcodex. Dit alles vraagt verder onderzoek. Niet alleen de stijlkenmerken, maar ook de exegetische kenmeren van dit manuscript kunnen ertoe bijdragen de verwantschappen en eventuele afhankelijkheid van dit waardevol document tegenover andere Latijnse Bijbelcodices nater te bepalen.

ezra11De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 11: september 2011, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra11′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.