Reinhard Körner, ‘Het Onzevader. Spiritualiteit vanuit het gebed van Jezus’

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Boekbespreking door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie 2004 nr. 3

Een van de talrijke boeken van de in Duitsland zeer bekende karmeliet ligt nu in vertaling voor. het boek is de vrucht van de vele retraites die de auteur aan dat onderwerp heeft gewijd. De behandeling van de verschillende beden van het Onzevader richt zich telkens op twee polen. Om te beginnen de vraag: ‘Hoe verstond Jezus zelf deze bede?’. En vervolgens: ‘Hoe kan dat gebed ons, in onze situatie, helpen om te leven vanuit een christelijke spiritualiteit?’. Bij de behandeling van het eerste element toont de auteur zich goed vertrouwd met de resultaten van de moderne exegese. Hij vermeldt met dankbaarheid de naam van zijn leermeester Heinz Schürmann, een van de pioniers van de katholieke bijbelstudie. Bij het tweede element toont hij zijn grote vertrouwdheid met de geestelijke noden en de aspiraties van de moderne mens, zoals hij die in zijn retraitewerk heeft leren kennen. Zo biedt dit rijke boek zowel studiemateriaal voor het beter verstaan van het Onzevader – ook van de manier waarop het in de loop van tweeduizend jaar christendom verstaan werd – als inspiratie en hulp bij de persoonlijke overweging en de spirituele beleving. Bijzonder interessant en verhelderend zijn de bladzijden die de auteur wijdt aan de laatste, vaak verwarrende bede van het Onzevader: ‘Leid ons niet in bekoring’. Na vastgesteld te hebben dat God niemand in bekoring brengt, zegt hij: ‘Laat ons niet bezwijken voor de bekoring, behoed ons in de bekoring – dát is wat Jezus bad’ (217), om uiteindelijk als vertaling te kiezen: ‘En laat ons niet terugvallen in dat armzalige, slaafse bestaan…’ (221).

Reinhard Körner, Het Onzevader. Spiritualiteit vanuit het gebed van Jezus, Gent: Carmelitana, 2004, VI-255 blz. 13 x 21 cm, € 23,50

Reacties zijn afgesloten.