De Willibrordvertaling

 
           

De Willibrordvertaling is dé standaardvertaling van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied en wordt uitgegeven door de Nederlandse Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting. De Willibrordvertaling wordt alom gewaardeerd als een vertaling die trouw is aan de grondtekst en die tegelijkertijd een tekst biedt in begrijpelijk hedendaags Nederlands.

De eerste complete uitgave (met het volledige Oud en Nieuw Testament) van de Willibrordvertaling stamt uit 1975 (licht gewijzigde druk 1978). In 1995 verscheen een ‘geheel herziene uitgave’. Daarvoor werden de Psalmen, de evangelies en de Handelingen opnieuw vertaald. De andere bijbelboeken ondergingen een grondige revisie.
 

  • De Willibrordvertaling edities 1978 en 1995 kunnen online geraadpleegd worden op rkbijbel.nl. De editie 1978 krijgt men zonder meer te zien; voor de geheel herziene editie van 1995 moet men eerst gratis inloggen.
  • Uitgeverij Jongbloed biedt een overzicht van de actuele edities van de Willibrordvertaling.
  • De Willibrordvertaling is te koop in boekhandels, liturgische centra en in webhops zoals Adveniat.

 

De Willibrordvertaling kan online geraadpleegd worden op rkbijbel.nl.

 

Reacties zijn afgesloten.