Aan de lezer

Door Paul Kevers in VBS-Informatie December 2008

Geachte lezer(es), u hebt nu het laatste nummer van jaargang 2008 van VBS-Informatie in handen. Als ‘eindejaarsgeschenk’ vindt u ingesloten een gratis exemplaar van het Bijbelleesrooster 2009, dat wordt uitgegeven door onze Nederlandse zustervereniging, de Katholieke Bijbelstichting.

U vindt in dit nummer ook een folder over Ezra – Bijbels tijdschrift en een overschrijvingsformulier. Dat vraagt een woord uitleg. Uw vertrouwd ledenblad VBS-Informatie verschijnt al 39 jaar onder die naam, en al 15 jaar ongewijzigd in de huidige vormgeving. De redactie vond dat het tijd werd voor een facelift. Vanaf de veertigste jaargang krijgt het driemaandelijkse tijdschrift van de katholieke Vlaamse Bijbelstichting een nieuwe naam: Ezra – Bijbels tijdschrift. Waarom Ezra? Meer daarover in het eerste nummer, dat in maart 2009 verschijnt!

Niet alleen de naam verandert, ook de vorm. Het blad krijgt een frisse, kleurrijke lay-out. Er komen foto’s en illustraties in. Uitgeverij Altiora Averbode staat borg voor een mooie vormgeving. De inhoud blijft minstens zo degelijk als voorheen. Elk nummer brengt een tweetal achtergrondartikels over de Bijbel, berichten over bijbelse initiatieven en een boekenrubriek. Meer dan vroeger willen we aandacht besteden aan de relatie tussen Bijbel en cultuur. Zo zult u in het eerste nummer een artikel kunnen lezen over ‘Hooglied in beeld’. In elk nummer wordt een bijbeltekst afgedrukt, belicht door een commentaarstukje of een bezinnende tekst en illustratie.

De VBS-werkgroep, die tevens fungeert als redactieraad van het tijdschrift, werd onlangs uitgebreid met enkele nieuwe en jonge leden. U leest de namen op de binnenzijde van de kaft vooraan. Allen samen zullen we hard ons best doen om van Ezra een goed ‘bijbels tijdschrift’ te maken, waarin de trouwe lezers van VBS-Informatie zich blijven herkennen en waarmee we tevens een nieuwe, ruimere lezerskring kunnen aanspreken. Het blad is bedoeld voor allen die meer willen weten over de Bijbel, in het kader van onderwijs, leerhuis, bijbelgroep, pastoraal werk, catechese, liturgie, of uit persoonlijke interesse.

We hopen dat we u allen tot onze lezerskring mogen blijven rekenen. We vragen u om meteen het leesgeld voor 2009 over te schrijven. U kunt daarvoor gebruiken maken van het bijgevoegde overschrijvingsformulier. We zien ons verplicht om de prijs lichtjes aan te passen. Een abonnement op Ezra kost 12 euro per jaar (8 euro voor studenten; 15 euro voor lezers in het buitenland). In de abonnementsprijs is het lidmaatschap van de Vlaamse Bijbelstichting inbegrepen. En zoals u weet kunnen leden een beroep doen op het VBS-secretariaat voor informatie en documentatie en krijgen ze er korting bij aankoop van Bijbeluitgaven en VBS-publicaties.

De Vlaamse Bijbelstichting kan slechts blijven bestaan dankzij de steun van velen. Daarom zijn we alle leden dankbaar die bij wijze van steun hun bijdrage naar boven afronden. Voor giften van 30 euro en meer, die recht geven op een fiscaal attest, verzoeken wij u een ander rekeningnummer te gebruiken. Gelieve in dat geval de procedure te volgen die vermeld staat op de binnenzijde van de kaft achteraan dit nummer. Alleen op die manier ontvangt u het attest dat recht geeft op belastingsvermindering.

Tenslotte kunt u ons ook helpen om nieuwe lezers te winnen. Als u al lid bent van de VBS, hoeft u de antwoordstrook van de folder niet in de vullen en op te sturen. Geef de folder gerust door aan andere geïnteresseerden!

De redactie dankt u voor uw belangstelling en uw vertrouwen.

ezra19Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.