Betlehem: geboorteplaats van de Messias

Ruth en Boaz bij Betlehem, Nicolas Poussin (ca. 1660) Louvre, Parijs

Door Paul Kevers in EZRA Bijbels tijdschrift 16: december 2012

‘Toen Jezus geboren was in Betlehem in Juda, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: Waar is de pasgeboren koning van de Joden?’ (Mt2,1-2a). Als koning Herodes daarvan hoort, is hij verontrust en raadpleegt hij de hogepriesters en schriftgeleerden. Die weten hem te zeggen dat de Messias volgens de schriften in Betlehem in Judea geboren moet worden. Ze citeren daarbij een tekst van de profeet Micha. Ook Lucas vertelt dat Jezus geboren werd in Betlehem, ‘de stad van David’ (Lc 2,4.11.15). In dit artikel gaan we na wat het Oude Testament over Betlehem vertelt, we bekijken de profetie van Micha en wat Matteüs daarvan maakt, en tot slot vragen we ons af of Jezus nu echt in Betlehem geboren is en waarom twee van de vier evangelisten dat vertellen.

[..]

Een paar verhalen in het boek Rechters worden in Betlehem gesitueerd (Re 17 en 19). Maar in het Oude Testament is Betlehem vóór alles de geboorteplaats van koning David. Het verhaal van Ruth, de overgrootmoeder van David, begint en eindigt in Betlehem.

[..]

Micha trad op als profeet in het laatste kwart van de achtste eeuw voor Christus, tijdens de regering van koning Hizkia, toen na de val van het noordrijk Israël ook het zuidrijk Juda door de Assyrische legers bedreigd werd. In de eerste hoofdstukken van het bijbelboek dat op zijn naam staat, lezen we aanklachten tegen de sociale en de economische onderdrukkingen van de sociaal zwakkeren door de elite. In hoofstukken 4 en 5 volgen heilsprofetieën, met daarin de tekst over Betlehem.

[..]

Maar zelfs als is de geboorte van Jezus in Betlehem geen historisch vaststaand feit, dan zijn de verhalen die Matteüs en Lucas daarover vertellen toch ‘waar’ op een ander vlak. Het zijn theologische verhalen die het geloof uitdrukken dat Jezus de verwachte Messias is, de ‘zoon van David’. Bovendien onderstrepen zowel Matteüs als Lucas daarbij het contrast tussen de wereldse machtshebbers en Jezus.

[..]

ezra16De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 16: december 2012, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra16′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.