Bij de vijfentwintigste jaargang

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie Maart 1994

Ja, lezer, het is even wennen, maar wat u in handen heeft is inderdaad het vertrouwde VBS-Informatie, vernieuwd, verjongd, in een kleurig kleedje gestoken en wat groter geworden. En dat mocht ook wel voor iemand die intussen vijfentwintig werd. In 1970 verscheen VBS-Informatie voor het eerst, zeer bescheiden en weinig opvallend: twee getypte bladzijden op kwartoformaat. Twee jaar lang bleef de kleuter zich in die gedaante aanmelden. Met de derde jaargang maakte het blad een metamorfose door. Het formaat werd kleiner, het getypte werd drukwerk, het aantal bladzijden gevoelig verhoogd. De eerste jaren varieerde dat getal nogal maar vanaf het begin van de jaren tachtig stabiliseerde het zich op vierentwintig bladzijden per nummer. Ondanks het bescheiden uiterlijk heeft het blad een grote verscheidenheid aan bijbelse informatie weten te brengen rond activiteiten, sessies, bijbelgroepen, publikaties en reizen. De soms dalende, dan weer stijgende, maar meestal stabiel blijvende oplage getuigt van de waardering van onze leden voor hun informatieblad.

het vignet op de kaft is een collage van bijbelse taferelen en motieven, ontleend aan beroemde bijbeluitgaven van de achttiende eeuw uit onze streken (zie de binnenzijde van de kaft achteraan in dit nummer). Duidelijk herkenbaar zijn de harp van de psalmodiërende David, de bijbelse boekenrollen, het wijnwonder van Kana en de wonderbare visvangst. De meer verborgen motieven zal de aandachtige lezer, mits enige moeite, zelf ontdekken, zoals dat trouwens ook met de bijbel het geval is. Zo weerspiegelt het vignet wat ons blad wil zijn, een bont aanbod van informatie rond de bijbel, zijn wereld, zijn geschiedenis en zijn boodschap.

In de loop van dit jaar zullen we nog uitvoerig stilstaan bij de vijfentwintig voorbije jaren. Maar nu reeds past een warm woord van dank aan de vele onbaatzuchtige medewerkers en weldoeners die een blad als dit hebben mogelijk gemaakt en in leven gehouden. Dat VBS-Informatie zijn vijfentwintigste verjaardag kan vieren moge ook voor hen een reden tot vreugde zijn

ezra19Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.