Bijbel-aan-stoot

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Verschenen in VBS-Informatie 1971 nr. 1

Uitgave van de K.B.S. Boxtel en Desclée De Brouwer, Brugge. Dit boekje, dat verschenen is in opdracht van de Stichting “Jeugd en Bijbel” is een zelfstandige bewerking van Bibel Provokativ. Het biedt een bloemlezing van teksten uit de bijbel, telkens in combinatie met een bericht over de “derde wereld”.

Wij citeren even uit de verantwoording: “Hebben wij gezocht in de bijbel om er een opdracht in te ontdekken ten aanzien van vrede, rechtvaardigheid en gelijkheid? Of hebben wij bijbeltekst gelegd naast eigentijdse uitingen, om zó het heilshandelen van God nù, in onze wereld herkenbaar te maken?

Zo er al kritiek komt op de keuze en de combinatie, dan moet U wel bedenken, dat het niet aangaat om de bijbel gesloten te houden, alsof zijn niets te zeggen heeft ter herkenning van datgene waar wij mee bezig zijn?
En wanneer de taal van de teksten, die in combinatie met de bijbel zijn afgedrukt, hard aankomt en verzet oproept, dan moet de bijbelteksten zélf gezegd worden, dat ze harder is en evenveel ergernis heeft opgeroepen.

Want als het evangelie geen ergernis meer oproept en niet meer als dwaasheid wordt uitgekreten, dan wordt de taal van de bijbel niet meer verstaan, denken wij.”

Voor persoonlijke lezing en als uitgangspunt van gesprekken en bij de catechese zal dit boekje zeker zijn diensten kunnen bewijzen. In Nederlands noemen de jongeren het: het Gele Boekje van de Bijbel!

Reacties zijn afgesloten.