Bijbel en bezinning: 1 Koningen 19,3-8

Bijbel en bezinning: 1 Koningen 19,3-8

Door Paul Kevers in EZRA Bijbels tijdschrift 38: juni 2018

Geselecteerde fragmenten

Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op een eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’ Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.
– De Nieuwe Bijbelvertaling

[..]

Wij kennen Elia vooral als de grote profeet die met woord en daad vurig ijverde voor trouw aan JHWH, de ene ware God van Israël. Zijn optreden wordt gesitueerd in de negende eeuw voor Christus, in het Noordrijk Israël, ten tijde van koning Achab en koningin Izebel. Volgens het bijbelverhaal in het eerste boek Koningen had dit koningspaar de cultus van de Kanaänitische vruchtbaarheidsgod Baäl sterk bevorderd. Elia verzette zich daar krachtig tegen. Op zijn woord kwam er een lange periode van droogte in het land. Alleen JHWH kon voor regen, vruchtbaarheid en leven zorgen. Elia organiseerde een krachtmeting met de profeten van Baäl op de berg Karmel. Op zijn woord daalde er vuur neer uit de hemel. Onder de indruk riep het volk uit: ‘JHWH is de ware God!’ en de profeten van Baäl werden ter dood gebracht. Elia was een profeet van vuur, die op het einde van zijn leven in een vurige zonnewagen ten hemel werd opgenomen.

[..]

We moeten weer leren leven met blutsen en builen en beseffen dat falen en mislukken bij het leven horen. Dat het geen ramp is om een depressieve periode door te maken en dat je daar doorheen kunt komen. Onze samenleving zou daar erkenning aan moeten geven. Je zou de ruimte en de gelegenheid moeten krijgen om op adem te komen, om zoals Elia uit te slapen, te eten en te drinken en lange wandelingen in de natuur te maken (al hoeven dat dan geen veertig dagen door de woestijn te zijn). Dat werkt genezend. En hopelijk komt er dan ook een engel op je weg in de persoon van een medemens of een instantie die zich om je bekommert, je op krachten laat komen en je een nieuw perspectief geeft op de toekomst.

Ezra Bijbels tijdschrift 38: juni 2018Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 6 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra38’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.