Bijbel en bezinning: Exodus 15,22-27

Bijbel en bezinning: Exodus 15,22-27

Door Paul Kevers in EZRA Bijbels tijdschrift 21: maart 2014

Geselecteerde fragmenten

Mozes liet de Israëlieten vanaf de Rietzee verder trekken naar
de woestijn van Sur. Drie dagen trokken zij door de woestijn,
zonder water te vinden. Zij kwamen in Mara, maar het water
van Mara was niet te drinken, zo bitter was het. Daarom heet
die plaats Mara (‘de bittere’).
Het volk begon te morren tegen Mozes en vroeg: ‘Wat moeten
we drinken?’ Mozes smeekte de heer om hulp, en de heer wees
hem een stuk hout aan. Hij wierp dat in het water, en het water
werd zoet. Daar gaf Hij het volk regels en recht, daar stelde Hij
hen op de proef. Hij hield hun voor: ‘Als u oprecht gehoorzaamt
aan het woord van de heer uw God, en als u doet wat in zijn ogen
goed is, als u zijn voorschriften opvolgt en zijn verordeningen
onderhoudt, dan zal geen van de ziekten die Ik over Egypte liet
komen, u treffen. Ik ben de heer, uw geneesheer.’
Zij kwamen vervolgens in Elim, een plaats met twaalf bronnen
en zeventig palmen, en zij legerden zich daar bij het water.

– Willibrordvertaling 1995

[..]

In de woestijn doen zich crisissituaties voor. Na drie dagen hebben de Israëlieten nog geen drinkwater gevonden. Water is levensnoodzakelijk. Als dan eindelijk een waterput in zicht komt, blijkt het water vervuild, bitter, niet te drinken. Het volk protesteert tegen Mozes: was het wel een goed idee Egypte te verlaten? Is die exodus wel een zinvolle onderneming?

[..]

Naast de Tora is het hele drieluik: Egypte, Woestijn en Land, in deze korte vertelling van nauwelijks zes verzen vertegenwoordigd. Mara, het bittere water dat niet te drinken is, verwijst naar Egypte (zie Exodus 7,18.21.24). Elim, met zijn twaalf bronnen en zeventig palmen, verwijst naar het beloofde land. Tussen Mara en Elim is Gods volk in de woestijn onderweg, en wordt het voor de beslissende keuze gesteld. Als het morrend de Tora verwaarloost, dan komt het uiteindelijk weer in Egypte terecht met zijn bittere kwalen. Als het hongert en dorst naar gerechtigheid en leeft volgens de wegwijzers van de Tora, dan mag het zich legeren bij het ‘levend water’ van Elim.

ezra21De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 21: maart 2014, verkrijgbaar voor €5, inclusief verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra21′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.