Bijbel en bezinning: 1 Korintiërs 15,1-11

Bijbel en bezinning: 1 Korintiërs 15,1-11

Door Paul Kevers in EZRA Bijbels tijdschrift 5: maart 2010

Geselecteerde fragmenten

Broeders en zusters, ik wijs u nog eens op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u hebt aanvaard, waarop u gegrondvest bent en waardoor u ook gered wordt, tenminste als u zich houdt aan de bewoordingen waarin ik het u verkondigd heb; anders zou u het geloof zonder nadenken hebben aanvaard. In de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk:

dat Christus gestorven is voor onze zonden,
volgens de Schriften,
en dat Hij begraven is,
en opgestaan op de derde dag,
volgens de Schriften;
en dat Hij is verschenen aan Kefas
en daarna aan de twaalf.
Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan
vijfhonderd broeders tegelijk,
van wie de meesten nog in leven zijn;
sommigen echter zijn gestorven.
Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus,
daarna aan alle apostelen.

Het laatst van allen, als aan een misgeboorte, is Hij ook verschenen aan míj. Ik ben immers de minste van de apostelen, niet waard om apostel te heten, want ik heb de kerk van God vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet vruchteloos* geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen; dat wil zeggen, niet ik, maar de genade van God met mij. Maar zij of ik, wat maakt het uit? Dit verkondigen wij, en dit hebt u geloofd.
– Willibrordbijbel

[..]

De evangelies berichten ook over een verschijning aan de twaalf. Maar voor het overige wijken de evangelische verschijningsverhalen af van deze lijst, en de vier evangelies verschillen ook onderling van elkaar voor wat betreft de inhoud en de vorm van de verschijningsverhalen. Dat wijst erop dat de paasverhalen in de evangelies geen historische feitenverslagen zijn. Het zijn geloofsverhalen, in dienst van de verkondiging.

ezra5De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 5: maart 2010. Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is echter niet meer verkrijgbaar. Recentere nummers van ons tijdschrift kan u terugvinden elders op deze website.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.