Bijbel en bezinning: 1 Petrus 1,3-9

Bijbel en bezinning: 1 Petrus 1,3-9

Door Valérie Kabergs in EZRA Bijbels tijdschrift 22: juni 2014

Geselecteerde fragmenten

3 Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons
in zijn grote barmhartigheid herboren liet worden tot een leven
van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood,
4 tot een onvergankelijke, onbederfelijke en onaantastbare
erfenis, die voor u is weggelegd in de hemel. 5 In Gods kracht
geborgen door het geloof, wacht u op de redding die al gereed
ligt om op het einde van de tijd geopenbaard te worden.
6 Daarom bent u vol vreugde, ook al hebt u nu, als het zo moet
zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen.
7 Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat
zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door
het vuur gelouterd wordt. Dan zullen, wanneer Jezus Christus
zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. 8 Hem
hebt u lief zonder Hem ooit gezien te hebben. U gelooft in Hem,
hoewel u Hem ook nu niet ziet, en u zult vervuld zijn van een
onuitsprekelijke en hemelse vreugde, 9 wanneer u het einddoel
van uw geloof, uw redding, bereikt.

– Willibrordvertaling 1995

[..]

Het fragment uit de eerste Petrusbrief confronteert ons – ondanks het potentiële risico tot extreme en zelfs gevaarlijke interpretaties – met een alternatieve denkwereld. De auteur durft al zijn hoop te stellen op de verrijzenis met Christus na dit aardse lijden. Uiteraard mag deze hoop nooit of te nimmer een excuus worden om het lijden in de wereld een ‘zin’ te geven of zelfs te rechtvaardigen. En het is inderdaad van het grootste belang dat we er alles aan doen om – hier en nu – te strijden tegen menselijk leed. Niettemin hebben we ook iets heel wezenlijks kwijtgespeeld wanneer we het verrijzenisvisioen verengen tot sociale acties of enkele spirituele momentopnames. De auteur van de eerste Petrusbrief daagt ons uit om te geloven in datgene wat we nu nog niet kunnen zien. Durven wij nog hopen op een hemelse vreugde die alle aardse verbeelding overstijgt?

ezra22De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 22: juni 2014, verkrijgbaar voor €5, inclusief verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra22′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.