Bijbel en bezinning: Amos 7,10-15

Bijbel en bezinning: Amos 7,10-15

Door Hans Debel in EZRA Bijbels tijdschrift 17: maart 2013

Geselecteerde fragmenten

Toen stuurde Amasja, de priester van Betel, deze boodschap aan Jerobeam, de koning van Israël: ‘Amos hitst de Israëlieten tegen u op; het volk zal geen weerstand aan zijn woorden kunnen bieden. Hij zegt dat u, Jerobeam, door het zwaard zult sterven en dat Israël van zijn grond zal worden verbannen.’

Daarna zei hij tegen Amos: ‘Ziener, verdwijn! Ga naar Juda en verdien daar je brood, ga daar maar profeteren. Hier in Betel mag je niet langer profeteren, want dit is het heiligdom van de koning, de tempel van het koninkrijk.’

Maar Amos antwoordde Amasja: ‘Ik ben helemaal geen profeet, en ook geen profetenleerling. Ik ben veeboer en vijgenteler. Maar de HEER heeft me van achter mijn schapen vandaan gehaald, en het is de HEER die tegen me heeft gezegd: “Ga naar mijn volk Israël en profeteer daar.”’
– De Nieuwe Bijbelvertaling

[..]

In dit opzicht geldt Amos als het voorbeeld bij uitstek van de oudtestamentische profeet die ondanks tegenstand onverminderd en ongezouten het woord van God spreekt – ook en vooral tegenover degenen die dat woord liever kwijt dan rijk zouden zijn. In Amos’ geval betekent dit in de eerste plaats het aanklagen van sociaal onrecht.

[..]

In een tijd van economische crisis waarin ons sociale samenlevingsmodel onderdruk is komen te staan loont het de moeite om het boek Amos opnieuw ter hand te nemen. In deze ene perikoop is echter nog meer aan de hand: Amos wordt weggestuurd en afgeblaft door de priester die aan het heiligdom van Betel verbonden is, waardoor profeet en priester diametraal tegenover elkaar komen te staan. Hoe is het gesteld met de ambtsdragers in onze kerk? Zijn ze bereid om te luisteren wanneer God tot ons spreekt door de mond van een eenvoudige veehoeder of vijgenkweker?

ezra17De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 17: maart 2013, verkrijgbaar voor €5, inclusief verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra17′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.