Bijbel en Bezinning: Genesis 19,23-29

Bijbel en Bezinning: Genesis 19,23-29

Door Valérie Kabergs in EZRA Bijbels tijdschrift 39: september 2018

Geselecteerde fragmenten

De zon was al opgegaan toen Lot in Soar aankwam. Toen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra en hij vernietigde die steden en de hele vallei, met de inwoners van al de steden en met alles wat er op het land groeide. De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zuil van zout.

’s Morgens vroeg ging Abraham naar de plaats waar hij bij de HEER had gestaan. Toen hij uitkeek over Sodom en Gomorra en over de hele vallei, zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen als uit een smeltoven.

Toen God de steden wegvaagde waar Lot had gewoond, liet hij Lot aan de ondergang ontkomen. Zo hield God, toen hij de steden in de vallei verwoestte, rekening met Abraham.

– De Nieuwe Bijbelvertaling

[..]

Deze passage uit de Abrahamcyclus lijkt niet meteen de meest gepaste om een bezinning rond op te bouwen. Het is immers een fragment waarin het goddelijke geweld niet weg te stoppen valt. Wanneer God vaststelt dat er in Sodom slechts één iemand – Lot, de neef van Abraham – te vinden is die bereid is Hem gastvrij te onthalen, besluit God definitief Sodom en Gomorra te verwoesten. Op vraag van Abraham doet Hij wel veel moeite om Lot en diens gezin te redden. Echter, ook het gedrag van deze laatsten verraadt uiteindelijk weinig vertrouwen in God. De schoonzonen van Lot nemen diens waarschuwing om tijdig de stad te ontvluchten niet ernstig en lachen met Gods dreigement.

[..]

We hebben allemaal wel iets waarvan het ons moeilijk valt het los te laten. Zaken die ons zo vaak achterom doen kijken dat ze ons beletten om vooruit te gaan. Hardnekkige gedachten die ons verhinderen onszelf en anderen tot zegen te zijn. Een moeilijk verleden, iets pijnlijks wat ons is aangedaan, fouten die we ten aanzien van anderen maakten, ongezonde verbintenissen die onze toekomst geselen,… De schrijver van deze passage roept mij op om die sodomitische obstakels los te laten en mezelf te laten bevrijden door vertrouwen te stellen in God en vanuit die kracht zelf de weg te openen naar een zegenrijk leven.

Ezra Bijbels tijdschrift 39: september 2018Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra39’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.