Bijbel en bezinning: Jakobus 2,14-17

Bijbel en bezinning: Jakobus 2,14-17

Door Bénédicte Lemmelijn in EZRA Bijbels tijdschrift 10: juni 2011

Geselecteerde fragmenten

Broeders en zusters,

Wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft,
als hij geen daden kan laten zien?
Kan zo’n geloof hem soms redden?
Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft
en niets om te eten,
en iemand van u zou hun zeggen:
‘Ga in vrede, houd u warm en eet maar goed’,
zonder hun te geven wat ze nodig hebben,
wat heeft dat voor zin?
Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen,
als het zich niet uit in daden, dood.

– Willibrordvertaling 1995

[..]

Als geloof wil leven, moet het handen en voeten krijgen. Woorden zonder daden klinken hol. Een ‘verzorgde’ liturgische viering, een mooi geformuleerde geloofsbelijdenis, kunstzinnige, veelstemmige koormuziek, kaarsen op koperen kandelaars en wierook die God lof moet toezwaaien, een document vol goedbedoelde aanbevelingen: het kunnen even zoveel tekenen zijn van het belijden van ons geloof, zelfs oprecht gemeend. Echter, het be-leven van geloof moet veel verder gaan dan dat. Als onze woorden verontwaardigd klinken omdat er voor Jezus geen plaats was in de herberg, zijn onze daden dan daarmee in overeenstemming bij zovele thuislozen in onze eigen gemeenschap? Als we Jezus belijden als zoon van God, zien we dan ook werkelijk om de minsten van de Zijnen, in welke betekenis dan ook?

ezra10De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 10: juni 2011, verkrijgbaar voor €5, inclusief verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra10′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.