Bijbel en bezinning: Jeremia 1,4-8

Bijbel en bezinning: Jeremia 1,4-8

Door Bénédicte Lemmelijn in EZRA Bijbels tijdschrift 36: december 2017

Geselecteerde fragmenten

De HEER richtte zich tot mij: ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’
– De Nieuwe Bijbelvertaling

[..]

De profeet Jeremia is in de christelijke traditie een van de zogenaamde ‘grote profeten’. Een literaire en theologische figuur die een boek, dat weliswaar geleidelijk gegroeid is en verschillende redacties onderging, op zijn naam kreeg… Het bevat gedachtegoed dat eeuwenlang en generaties door mensen geïnspireerd heeft en dat hopelijk nog mag doen in deze reflectie. Maar de man om wie het gaat, had het – blijkens dat boek – niet makkelijk. We spreken in het Nederlands niet voor niets over ‘jeremiëren’, een klaagzang aanheffen. Jeremia klaagt. Meer nog, hij zaagt soms de oren van Gods hoofd! Hij worstelt met zijn roeping. Hij wordt versmaad en uitgelachen. Hij hoort nergens bij, als teken aan de wand voor zijn volk. En al van in het begin, bij de eerste passage die zijn roeping beschrijft en die we hier lezen, zien we dat hij weerstand biedt. Hij voelt zich niet opgewassen tegen zijn taak. Maar even
krachtig stelt God hem meteen gerust. Hij is niet te jong, en hij hoeft voor niemand bang te zijn; God zelf zal hem terzijde staan.

[..]

Niettemin, net zoals we soms faalangst hebben, kunnen we op andere ogenblikken juist héél dankbaar en bijna verwonderd zijn om al het mooie en goede dat in en door ons ook werkelijkheid kan worden. Heel vaak is dat héél anders dan we het onszelf voorgesteld hadden. Wanneer we terugblikken, hebben onze wegen soms heel anders gemeanderd dan de autosnelweg – rechttoe rechtaan – die we misschien ooit voor ogen hadden. Maar precies daarin is er ook véél meer aan moois en goeds tot stand gekomen. Méér dan we onszelf hadden toegemeten, méér dan we ons konden voorstellen. ‘Plus est en vous’, stelde Lodewijk van Gruuthuse al. Voor een gelovige gaat het verder. Als we met die blik kijken, zien we dat het voortkomt uit het feit dat we op een gegeven moment in geleidelijk groeiend bewustzijn steeds meer ons eigen ik uit handen durfden geven, ons toevertrouwd hebben aan Iemand die veel groter is dan wij. En ook daar klinken Jeremia’s woorden, zij het in een andere passage, inspirerend: ‘Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd’ (Jer 11,20)… Een vers dat ik koester.

Ezra Bijbels tijdschrift 36: december 2017Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 6 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra36’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.