Bijbel en bezinning: Lucas 10,21

Bijbel en bezinning: Lucas 10,21

Door Bénédicte Lemmelijn in EZRA Bijbels tijdschrift 33: maart 2017

Geselecteerde fragmenten

Op dat moment begon hij, vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.’
– De Nieuwe Bijbelvertaling

[..]

Toen ik klein was of zelfs toen ik al wat groter was, hield ik niet van deze tekst. Ik vond Jezus ronduit oneerlijk. Zoals u kan vermoeden was ik niet de slechtste noch de traagste leerling van de klas, dacht ik dat ik een aardig mondje jonge wijsheden te vertellen had, en rekende ik mezelf dus bij de ‘verstandigen’ in Jezus’ uitspraak. Ik vond het niet rechtvaardig dat voor hen ‘deze dingen verborgen gehouden werden’ en dat God het dan ook echt nog ‘zo gewild’ had… De paradox die Jezus’ woorden naar voren brengen, kon ik niet plaatsen. En mijn vaders uitleg, die stelde dat deze uitspraak ‘symbolisch’ begrepen moest worden, kon mijn onvrede met deze tekst niet echt stillen.

[..]

In God gaat het bijgevolg om ‘een-voud’. En in Lucas’ tekst gaat het om ‘een-voudige’ mensen die hem naderen. ‘Eenvoudige’ mensen zijn dus niet zij die over weinig verstand beschikken, maar wel zij die de grenzen van hun verstand kennen en beamen. ‘Een-voudige’ mensen zijn zij die beseffen dat God aangeraakt en vermoed kan worden door wie in deemoed de grenzen van het menselijke ‘kennen’ beaamt, het vattende ‘be-grijpen’ loslaat en in authenticiteit durft toegeven het allemaal niet zo goed te weten en dat ook niet per se nodig heeft. God uitdrukken en vatten gaat de mens te boven, een wijsheid die ook de oudtestamentische wijze Jezus Sirach al bevestigde: ‘Hoeveel we ook zeggen, het is nooit genoeg. Onze slotsom luidt: Hij is alles’ (Sir 43,27).

[..]

En misschien is al wat ik nu schreef uiteindelijk niet meer zo eenvoudig… Hopen mag ik dan dat u wijzer bent dan ik, en dat uw eenvoud in ontvankelijkheid en overgave dieper reikt dan de mijne. Mijn ongemak met deze tekst is minder dan vroeger, mijn naderen tot God heeft nog een hele weg af te leggen… Niettemin, één ding is duidelijk: de tegenstelling tussen wijzen en eenvoudigen in dit citaat van Lucas is een paradox, letterlijk een ‘schijnbare’ tegenstelling. Echte wijsheid wordt bij uitstek gekenmerkt door eenvoud…

Ezra Bijbels tijdschrift 33: maart 2017Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 6 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra33’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.