Bijbel en bezinning: Lucas 6,20-26

Bijbel en bezinning: Lucas 6,20-26

Door Valérie Kabergs in EZRA Bijbels tijdschrift 28: december 2015

Geselecteerde fragmenten

Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen omwille van de Mensenzoon; dans die dag van blijdschap, want, vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten. Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen. Wee jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Wee die nu lachen, jullie zullen rouwen en huilen. Wee als alle mensen lovend over je spreken. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten.
– Willibrordvertaling 1995

[..]

Met verse beelden van talloze vluchtelingen voor ogen klinken de zaligsprekingen van de armen heel wereldvreemd in de oren. De hongersnood, het gehuil en de beschimping van op de vlucht geslagen volwassenen en kinderen staan veraf van elk geluk. Laat staan dat deze mensen zouden dansen van blijdschap om een rijke beloning die hen na dit leven wacht.

De evangelist Lucas heeft het dan ook niet over deze wereld, maar schetst een beeld van het Rijk Gods. De hemel die hij beschrijft is niet zozeer een fysieke ruimte waarin men terechtkomt na dit leven. Het koninkrijk van God ontvouwt zich hier en nu wanneer we de wereld benaderen vanuit en transformeren naar het visioen dat God ons voorhoudt. En dat betekent een ommekeer van elke menselijke logica die tot onrechtvaardigheid leidt. Rijken zullen niet meer regeren over verdrukten, maar het lot van de hongerigen delen. Armen zullen niet langer uitgesloten worden, maar van blijdschap dansen.

[..]

Het Rijk Gods is die gemeenschap waarin we ontdekken dat de ‘armen’ niet langer een object zijn van onze naastenliefde. Het is de plek waar we hen ontmoeten als medebroeders en zusters, die ons niet alleen confronteren met onze eigen armoede, maar er ons ook uit optillen door ons in hun menselijke rijkdom te laten delen. De vreugde van een dergelijke persoonlijke ontmoeting is de rijke beloning waar we allen op zouden moeten hopen.

Ezra 28De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 28: december 2015, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra28′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.