Bijbel en bezinning: Lucas 8,5-8

Bijbel en bezinning: Lucas 8,5-8

Door Bénédicte Lemmelijn in EZRA Bijbels tijdschrift 18: juni 2013

Geselecteerde fragmenten

Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien.
Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad
op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten.
Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen
het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water.
Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels
opschoten verstikten ze het. Maar er viel ook wat zaad
in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht
voort toen het was opgeschoten.

– De Nieuwe Bijbelvertaling

[..]

De aanvang van de zomer doet de velden weer deinen met graan dat opschiet en rijkelijk vrucht draagt. Het kan een mens met eenvoudige maar intense vreugde vervullen om te mogen zien hoe na een barre winter de zon met haar warmte nieuw leven opwekt en doorgeeft. Het is heel zeker een beeld dat Jezus ook gekend heeft. En hij neemt het tot uitgangspunt van zijn gelijkenis. Het prachtig deinende korenveld is echter maar een deel van wat er oorspronkelijk was.

[..]

Al ons jagen en zwoegen, ons organiseren en plannen is vaak met zoveel bezig dat helemaal niet meer de kern van de zaak betreft. Is er in al dat ‘kerkelijk engagement’ dan nog tijd voor innerlijk gebed, voor opbouw van een persoonlijke relatie met God, en voor een geïnspireerd maar ook daadwerkelijk leven naar Jezus’ voorbeeld? Worden idealistische (jonge of oudere) priesters die als federatieverantwoordelijke van 36 parochies fungeren niet gauw veeleer manager dan herder? En moeten hun beslissingen dan niet veeleer efficiënt dan mild worden? Hebben ze te midden van al die vergaderingen of overlegmomenten en al hun bekommernis om een ‘verzorgde liturgie’ nog tijd voor geduld, voor verwondering, voor openheid, voor gebed?

ezra18De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 18: juni 2013, verkrijgbaar voor €5, inclusief verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra18′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.