Bijbel en bezinning: Maleachi 2,7-9; 3,20-21

Bijbel en bezinning: Maleachi 2,7-9; 3,20-21

Door Bénédicte Lemmelijn in EZRA Bijbels tijdschrift 11: september 2011

Geselecteerde fragmenten

Kennis ligt op de lippen van de priester en waarheid zoekt men in wat hij zegt, want hij is een bode van de HEER van de hemelse machten. Maar jullie zijn afgeweken van de weg die ik je wees, veel mensen zijn gestruikeld door wat jullie hun leerden. Jullie hebben mijn verbond met Levi geschonden – zegt de HEER van de hemelse machten. Daarom zal ik ervoor zorgen dat heel het volk jullie minacht en op je neerkijkt, want jullie volgen de weg niet die ik je wijs en jullie hechten geen waarde aan mijn wetten.

[..]

Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen. Dan vertrappen jullie de wettelozen; op de dag die ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten – zegt de HEER van de hemelse machten.
– De Nieuwe Bijbelvertaling

[..]

Maleachi’s beeldspraak verschilt wellicht van de onze. En we verwachten ook niet meer meteen alle heil van het plotse aanbreken van ‘de dag van de Heer’, ook al lijken films als 2012 en allerlei sites op het web zelfs die bewering te nuanceren… Wat wel zeker lijkt, is dat wij ook vandaag beseffen dat de wereld waarin we leven, de maatschappij waarvan we deel uitmaken, maar ook de kerk waartoe wij ons bekennen, ver verwijderd zijn van die mooie droom van God. Als sommige priesters en kerkverantwoordelijken ‘afwijken van de weg’, als mensen ‘struikelen’ door wat zij vertellen en voorleven, dan is inderdaad ook vandaag dat ‘verbond’ met God geschonden.

ezra11De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 11: september 2011, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra11′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.