Bijbel en bezinning: Micha 6,6-8

Bijbel en bezinning: Micha 6,6-8

Door Bénédicte Lemmelijn in EZRA Bijbels tijdschrift 26: juni 2015

Geselecteerde fragmenten

‘Wat kan ik de heer aanbieden,
waarmee hulde brengen aan de verheven God?
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,
zou hij eenjarige stieren aanvaarden?
Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen,
met olie, stromend in tienduizend beken?
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de heer van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

– Nieuwe Bijbelvertaling

[..]

De profeet Micha is één van de zogenoemde twaalf kleine profeten uit het Oude Testament. Hij wordt voorgesteld als een man van het platteland, die ingaat tegen de mooipraterij van de hofprofeten in de stad Jeruzalem. Recht door zee als hij is, toont hij zich afkerig van hen die meeheulen met de macht, van hen die zomaar zeggen dat alles kan en alles mag, dat ‘alles OK is’. Hij hekelt hun visie die de mensen wijsmaakt dat Gods belofte sowieso verworven is en dat hun morele gedrag er niet toe zou doen. Echter, hij hekelt evenzeer de alternatieven van hen die denken dat offers en een grootse cultus alle onrecht, alle pijn en gebrokenheid kunnen toedekken.
[..]

‘Er is jou gezegd wat goed is, je weet wat de heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’. Twee zinnen, twee rake zinnen die de kern vatten van waar het wel op aankomt: in eenvoud en in overgave, naar goddelijk voorbeeld, een goed mens te zijn, heel misschien een beetje ‘goddelijk’ mens te zijn… En dan kan het bon ton zijn te stellen dat dit in deze kerk van Franciscus pauselijk begint te klinken, tegen de achtergrond van alle luister die men gewoon werd en nog is. In feite is het noch pauselijk noch nieuw, maar integendeel oeroud en oerdegelijk. Kortom, oerbijbels…

ezra26De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 26: juni 2015, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra26′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.