Bijbel en bezinning: Numeri 6,22-27

Bijbel en bezinning: Numeri 6,22-27

Door Paul Kevers in EZRA Bijbels tijdschrift 4: december 2009

Geselecteerde fragmenten

De Eeuwige zei tegen Mozes:
‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten
met deze woorden moeten zegenen:

Moge de Eeuwige
u zegenen
en u beschermen.
Moge de Eeuwige
het licht van zijn gelaat over u doen schijnen
en u genadig zijn.
Moge de Eeuwige
u zijn gelaat toewenden
en u vrede geven.

Als zij mijn naam over het volk uitspreken,
zal ik de Israëlieten zegenen.’

[..]

De eerste zin wenst zegen en bescherming. In de tweede zin wordt de welwillendheid van de Eeuwige toegewenst, gesymboliseerd door zijn vriendelijk stralend gelaat. In de derde zin ten slotte is de toewending van Gods gelaat een teken van verzoening en vrede, sjaloom.

[..]

In de liturgie is deze tekst de eerste lezing in de eucharistieviering op 1 januari. Het is een mooie nieuwjaarswens. Dat wij geborgen mogen zijn bij de Eeuwige, wiens Naam betekent: ‘Ik zal er zijn’. Dat we met zijn Licht gezegend mogen zijn. Dat wij vrede mogen vinden, in de volle, bijbelse zin van het woord sjaloom: leven in volkomen harmonie met onszelf, met onze medemensen, met de natuur en met God.

ezra4De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 4: december 2009. Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is echter niet meer verkrijgbaar. Recentere nummers van ons tijdschrift kan u terugvinden elders op deze website.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.