Bijbel en bezinning: Psalm 116,1-10

Bijbel en bezinning: Psalm 116,1-10

Door Bénédicte Lemmelijn in EZRA Bijbels tijdschrift 23: september 2014

Geselecteerde fragmenten

De heer heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.

Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
Toen riep ik de naam van de Heer:
ik voelde angst en pijn.
‘heer, red toch mijn leven!’

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

Kom weer tot rust, mijn ziel,
de Heer is je te hulp gekomen.
Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
mijn ogen gedroogd van tranen,
mijn voeten voor struikelen behoed.

Ik mag wandelen in het land van de levenden,
Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik:
onder het oog van de Heer.
‘Ik ben diep ongelukkig’.

– Nieuwe Bijbelvertaling

[..]

Veel minder luid en zeker niet luidruchtig getuigen deze bijbelse woorden van een andere realiteit, die evenwel ook vandaag minstens even werkelijk is. Een mens is inderdaad niet altijd even sterk, niet altijd even gezond, niet altijd even succesvol en zeker niet altijd even ‘happy’, wat dat ook moge zijn. Elk mens draagt zijn kwetsuren mee, soms open, soms dichtgegroeid, al dan niet met een litteken dat achterbleef. Alle mensen, ook de sterkste en de mooiste, zijn in wezen kwetsbaar, ultiem heel erg broos en fragiel, en hun evenwicht balanceert soms op de koord van een trapeze. Mensen die denken daar boven te staan zijn dat ogenblik alleen nog niet tegengekomen…

ezra23De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 23: september 2014, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra23′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.