Bijbel en bezinning: Psalm 131

Bijbel en bezinning: Psalm 131

Door Bénédicte Lemmelijn in EZRA Bijbels tijdschrift 43: september 2019

Geselecteerde fragmenten

Heer, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.

Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.

Israël, hoop op de Heer,
van nu tot in eeuwigheid.

– De Nieuwe Bijbelvertaling

[..]

We leven in tijden waarin niets groot genoeg, rijk genoeg, ver genoeg, snel genoeg, waarin niets gewoon ooit genoeg is… The sky is the limit, of zelfs verder dan dat wordt het nu al de ruimte, die wellicht oneindig is… En ons leven lijkt dat oneindige, onvervulbare streven te moeten in- of opvullen, tot spijt van wie achterblijft of er gewoon moe van wordt. En we kennen het allemaal: zelfs voor de ‘goede zaak’ denken we onszelf en onze medemensen te moeten voorbijlopen. Begrijp me niet verkeerd. Er is niets mis met ambitie: het is vaak de drijfveer geweest van intrinsiek goede verwezenlijkingen en daarzonder valt de wereld wellicht stil. Of nog, wie talenten heeft, stelt die het best ter beschikking. Dat is zelfs onze ‘plicht’, klinkt het dan. En het is allemaal waar. Maar er is een grens. Té is nooit goed, zei mijn oma al, behalve in ‘tevreden’. Er zit een grond van waarheid in. Het woord ‘tevreden’ vertelt het ons overigens zelf. Te-vrede-n zijn: ‘het zijn in de vrede’, zijn in een toestand van innerlijke vrede. En het is uitgerekend dat ene goede ‘te’ dat we voorbijlopen vandaag…

[..]

De dichter van Psalm 131 heeft dezelfde boodschap begrepen. Hij drukt ze prachtig sereen uit in een van de kortste psalmen, die niettemin wellicht een van de meest wezenlijke waarheden vertolkt. Hij zoekt niet wat te groot is voor hem of te hoog gegrepen; zijn hart is niet trots en zijn blik niet hoogmoedig. Hij kent, met andere woorden, zijn plaats. Hij aanvaardt zichzelf zoals hij is. Echter, hij is niet wereldvreemd. Het altijd meer en groter, dat hem blijkbaar opjoeg, schijnt hij voordien wél gekend te hebben. Immers, hij is stil geworden (en het dus niet altijd geweest). Waar het hierin om gaat, is het stilvallen van de onrust in zijn wezen. Het is het stil worden ten aanzien van een hem overstijgende werkelijkheid, die inderdaad enkel te ervaren is door wie stil durft te zijn. ‘Ik heb mijn ziel tot rust gebracht’, stelt hij. Er is een verandering tot stand gekomen: de transformatie die eigen is aan wie naar stilte luistert. Hij heeft wijsheid gevonden, die de dingen terug in verhouding plaatst.

Ezra Bijbels tijdschrift 43: september 2019Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra43’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.