Bijbel en bezinning: Wijsheid van Jezus Sirach 28,2-5

Bijbel en bezinning: Wijsheid van Jezus Sirach 28,2-5

Door Bénédicte Lemmelijn in EZRA Bijbels tijdschrift 29: maart 2016

Geselecteerde fragmenten

Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed,
dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.
Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander
bij de Heer om verzoening vragen?
Hoe kan een mens die geen erbarmen heeft met een ander
om vergeving voor zijn eigen zonden bidden?
Je bent maar een mens: als je in je woede volhardt,
wie zal dan je zonden vergeven?

– De Nieuwe Bijbelvertaling

[..]

Wie de hier aangeboden tekst uit de oudtestamentische wijsheidsliteratuur in het boek Wijsheid van Jezus Sirach aandachtig leest, kan er een aantal erg belangrijke aspecten in ontwaren. Vooreerst handelen deze paar verzen over een van de meest fundamentele mogelijkheidsvoorwaarden voor het leven in en met onze menselijke gegevenheid van broosheid en gebrokenheid. Elk mens kwetst andere mensen, met of zonder opzet, met of zonder voorbedachten rade, vroeg of laat, lichtjes of heel erg. Ieder die gekwetst wordt, moet daarna opnieuw met zijn leven verder, zelfs al leek het even of zelfs voor een hele wijle stil te staan of onder te gaan. Maar ook ieder die gekwetst heeft, wordt langzaam maar zeker bewust van wat er al dan niet met opzet gebeurd is, krijgt spijt van wat de ander aangedaan werd.

[..]

Doet dit ons niet erg denken aan Jezus’ parabel over de koning die zijn dienaar een grote schuld kwijtschold, waarna deze laatste niettemin degene die hem op zijn beurt veel minder schuldig was toch nog vervolgde, en hoe de koning toen in toorn ontstak… (Mt 18,21-35)? Of klinkt dit niet heel erg verwant aan: ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’? Jezus’ parabel en deze bede uit het Onze Vader kennen we, en heel vaak denken we bovendien dat ze typisch christelijk gedachtegoed zijn…. De wijsheid van Sirach kennen we veel minder goed; niettemin is zijn oudtestamentische boodschap dezelfde. En toch… misschien word ik zowaar een beetje ketters of althans minder bijbels, maar wellicht is vergeving van Godswege zélfs mogelijk als we falen in wederzijds vergeven. Is God niet veel groter dan ons hart? En is niet precies dát de grond van alle hoop…?

Ezra 29De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 29: maart 2016, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra29′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.