Bijbelcursus

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Verschenen in VBS-Informatie 1970 nr. 2

De bijbelcursus, ingericht door de Vlaamse Bijbelstichting, wil alle belangstellenden helpen om zich op aangepaste en wetenschappelijk-verantwoorde wijze vertrouwd maken met de resultaten en methodes van de moderne bijbelstudie. Vooral de persoonlijk vorming van de deelnemers wordt beoogd.

De lessen worden gegeven door de bijbelprofessoren van de Theologische faculteit van leuven, met medewerking van andere vlaamse exegeten.

Het geheel gaat door in het kader van de gekende Vliebergh-Sencie-Leergangen. Dit biedt u gelegenheid tot interessante contacten en ontmoetingen. Bovendien kunt u op deze wijze ook conferenties volgen uit een van de andere secties van deze Leergangen (catechese – geschiedenis – oude en moderne talen – aardrijkskunde – wetenschappen e.a.). Op aanvraag wordt u graag een volledig programma toegestuurd. Wij geven u hier enkel een kort overzicht van het programma van de bijbelsectie.

Datum: 18-20 augustus 1970.
Thema: Het Matteüsevangelie.
Programma:
’s voormiddags zijn er telkens twee conferenties (10 en 11u).
’s namiddags groepwerk onder leiding van de conferenciers van ’s voormiddags (15 – 17 u).
De deelnemers kunnen kiezen uit twee groepen.

Dinsdag 18 augustus 1970

10u00 Literaire en theologische situering van het Matteüsevangelie
Prof. Frans Neirynck
11u00 De Bergrede (Mt. 5-7)
Prof. Albert Bertrangs
15u00 De verrijzenisperikoop (Mt. 28)
Prof. Frans Neirynck
15u00 De zaligsprekingen (Mt. 5)
Prof. Albert Bertrangs

Woensdag 19 augustus 1970

10u00 Het Nieuwe Testament in het licht van het Oude
Prof. Luc Dequeker
11u00 De parabelrede bij Matteüs (Mt. 13)
Prof. Frans Van Segbroeck
15u00 Het transfiguratieverhaal (Mt. 17)
Prof. Luc Dequeker
15u00 De zaligsprekingen (Mt. 5)
Prof. Frans Van Segbroeck

Donderdag 20 augustus 1970

10u00 Matteüs en de toekomstverwachting (Mt. 24-25)
Prof. Jan Lambrecht
11u00 De plaats van het Matteüsevangelie in de ontwikkeling van het primitief christendom
Prof. Paul Vanden Berghe
15u00 Het aardse engagement en de absolute toekomst: drie parabels van Mt. 25
Prof. Jan Lambrecht
15u00 De houding van Matteüs t.o.v. de Joodse Wet
Prof. Paul Vanden Berghe

Innschrijvingen en verder inlichtingen bij:
Leonard Frederix
Secretaris Vliebergh-Sencie-Leergangen
Overwinningsstraat 45
3200 Kessel-Lo
(OUD ADRES, nvdr.)

Plaats: Maria-Theresia-college, Hogeschoolplein, Leuven
Beperkte logies-mogelijkheden zijn voorzien.

Reacties zijn afgesloten.