Brutaal geweld in het boek Jozua

Gods werpt hagelstenen op Israëls vijanden

Door Jannica de Prenter in EZRA Bijbels tijdschrift 7: september 2010

Geselecteerde fragmenten

Het boek Jozua is één van de boeken uit de Hebreeuwse Bijbel die nauwelijks gelezen worden in de rooms-katholieke liturgie. Dat is niet zonder reden: de retoriek van het boek Jozua wordt namelijk getypeerd door zeer gewelddadig taalgebruik. Het boek Jozua vormt thematisch de afsluiting van de Pentateuch. De belofte die God aan de aartsvaders had gedaan, namelijk het land van ‘melk en honing’ aan Israël te geven als een ‘eeuwigdurend bezit’ (ahuzzat ‘olam) en als een ‘erfdeel’ (nahalah), mag nu eindelijk in vervulling gaan. Het in vervulling gaan van die belofte houdt echter in dat Gods oordeel (mitswa) om alle Kanaänitische volkeren te vernietigen ook uitgevoerd moet worden.

[..]

Het verstaan en begrijpen van de oorlogsverhalen in het boek Jozua is enkel maar mogelijk wanneer de lezer bereid is de eigen verstaanshorizon tussen haakjes te zetten en de eigen waardeoordelen durft te bevragen. Enkel wanneer de tekst vanuit een open houding gelezen wordt, is het mogelijk dat beide horizonten elkaar raken. Wanneer dat gebeurt, kan er een vernieuwende en verfrissende interpretatie van de tekst ontstaan.

[..]

Het boek Jozua kent echter ook een andere kant. In twee verhalen wordt het negatieve beeld van de Kanaäniet doorbroken: in het verhaald over het verbond met Rachab (Joz 2,1-24) en in het verhaal over het verbond met de Gibeonieten (Joz 9,1-27). In beide verhalen wordt het deuteronomistische vijandsbeeld bekritiseerd. Zowel Rachab als Gibeon tonen zich getrouwe verbondspartners. Rachab redt de Israëlitische spionnen die door Jozua naar Jericho zijn gestuurd, door hen te verbergen voor de koning van Jericho (Joz 2,2-5) en door hen te helpen ontsnappen uit de stad (Joz 2,15).

ezra7De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 7: september 2010, verkrijgbaar voor €5, inclus. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra7′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.