Uncategorized

De Leeuwse Bijbel. Een uniek Brabants bijbelmanuscript uit 1248

De Leeuwse Bijbel is niet alleen een pronkstuk van fraai vormgegeven religieuze literatuur, maar bovenal een tastbare getuige van het diepe middeleeuwse respect voor de Bijbel, in tekst en in beeld. Verder lezen →


Jozef in de put. Een actualiserende overdenking bij Genesis 37

De putervaringen van Jozef zijn doodservaringen waar geroepenen – Israël als volk bijvoorbeeld of Jezus Messias aan het kruis – doorheen moeten om de weg van het leven in broederschap voor te bereiden. Verder lezen →


Het jongste boek van het Nieuwe Testament. Een wandeling door de Tweede brief van Petrus

De katholieke brieven uit het Nieuwe Testament krijgen weinig aandacht. Nochtans vormen zij een volwaardig onderdeel van de bijbelse canon. Daarom verkennen we de inhoud van de Tweede brief van Petrus. Verder lezen →


Een ‘boetvaardige’ of een ‘dankbare’ zondares? Lucas 7,36-50

Een onbekende vrouw, vaak omschreven als ‘een boetvaardige zondares’, zalft de voeten van Jezus, tot ontsteltenis van de farizeeër Simon die Jezus gastvrij in zijn huis heeft onthaald. Maar speelt hier ook niet al een specifieke interpretatie mee? Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Matteüs 2,1-12

We kennen het allemaal, dat verhaal van de ‘drie koningen’. En voor sommigen van ons komt het er zo’n beetje achteraan, dat verhaal. Nochtans heeft dit bijzondere verhaal ons veel te leren. Verder lezen →


De encycliek ‘Divino Afflante Spiritu’ (1943). 75 jaar erkenning door Rome van de kritische bijbelstudie

Op 30 september 1943 promulgeerde Pius XII de encycliek Divino Afflante Spiritu, een keerpunt in de houding tegenover de kritische bijbelwetenschap. Verder lezen →


De ‘Apocalyps van Namen’. Een uitzonderlijk getuigenis

Enkele jaren geleden werd in het seminarie van Namen een opmerkelijk bijbelhandschrift uit de 14de eeuw herontdekt. De Latijnse tekst van de Apocalyps is verlucht met tientallen miniaturen van uitzonderlijke kwaliteit. Verder lezen →


40 nummers van Ezra en 50 jaar VBS

Met dit 40ste nummer van EZRA voltooien we de tiende jaargang van ons tijdschrift. Onder de naam VBS-Informatie verscheen het ledenblad voor het eerst in 1970. Dit jaar bestaat de VBS eveneens 50 jaar. Allemaal redenen voor een historische terugblik. Verder lezen →