Uncategorized

Een intiem geloofsgesprek met Paulus: hoe oude woorden nieuw klinken

Beschouwingen bij het boek “Aan Paulus – Over zijn brief aan de Galaten en wat die met een mens doet.” – Luc De Saeger – Carmelitana, 2023 De titel van … Verder lezen →


Bijbel en bezinning: 1 Johannes 4, 12-16

Niemand weet precies hoe God er uit ziet. Geen enkel dogma kan hem ‘vatten’ noch ‘be-vatten’; geen enkele tekst kan hem geheel ‘be-grijpen’. En toch is er één iets dat absoluut overeind blijft, één diepe waarheid die de kern van zijn wezen betreft: God is liefde. Verder lezen →


De Mensenzoon. De oorsprong van deze messiaanse titel belicht vanuit Ezechiël en Daniël

In het Nieuwe Testament krijgt Jezus allerlei verheven titels toebedeeld. Maar zelf noemt Jezus zich ‘de Mensenzoon’. Meer dan 80 maal doet hij dat, waardoor deze titel de meest gebruikte typering blijkt te zijn van Jezus in de evangelies. Verder lezen →


Van spijt geen spoor. Het laatste hoofdstuk van Job in zijn context

Het laatste hoofdstuk van het boek Job is het meest verrassende. De strijdlustige Job, die bijna veertig hoofdstukken lang zijn onschuld staande heeft gehouden, laat zich schijnbaar vermurwen door een overweldigende stem in de storm en herroept alles wat hij gezegd heeft. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Psalm 131

De dichter van Psalm 131 zoekt niet wat te groot is voor hem of te hoog gegrepen; zijn hart is niet trots en zijn blik niet hoogmoedig. Hij kent, met andere woorden, zijn plaats. Hij aanvaardt zichzelf zoals hij is. Echter, hij is niet wereldvreemd. Verder lezen →


Judas, apostel van Jezus

De treurige roem van Judas Iskariot ligt in zijn verraderlijke daad. Daardoor werd hij de meest verachte verklikker uit de geschiedenis. Zijn daad roept al eeuwenlang tal van vragen op. Handelde Judas uit vrij wil? Wat waren zijn motieven? Verder lezen →


De dood van Ezechiëls vrouw. Ezechiel 24,15-24

Stel je voor: je bent diepgelovig, en God komt je vertellen dat Hij je dierbare vrouw zal laten omkomen. Je mag niet rouwen of treuren. Wel moet je de dood van je geliefde gebruiken als een didactisch middel om volksgenoten diets te maken dat hun iets soortgelijks te wachten staat. Zoiets kan toch niet? Toch overkomt het de profeet Ezechiël. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Jakobus 4,13-16

Jakobus spreekt de zelfzekere mens aan die zijn agenda beheert, die in de al dan niet onbewuste waan leeft dat hij zijn leven in de hand heeft, maar hij roept niet op tot moedeloosheid of passiviteit, wel tot nederigheid en tot deemoed. De grote illusie dat we in al ons regelen de toekomst kunnen
uittekenen, is alomtegenwoordig. Verder lezen →