De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen

Paul Kevers en Bryan Beeckman (red.), De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen, Leuven: VBS-Averbode, 2020, 180 p., € 29Paul Kevers en Bryan Beeckman (red.), De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen, Leuven: VBS; Uitgeverij Averbode, 2020, 180 blz., € 19, ISBN 978-2-8081-1516-2.
 

Deze publicatie is nog steeds verkrijgbaar en kan besteld worden op ons emailadres: info@vlaamsebijbelstichting.be.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting genieten 15% korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Sinds 1970 organiseert de Vlaamse Bijbelstichting, in samen- werking met de Faculteit Theologie van de KU Leuven, jaarlijks een tweedaagse studiesessie rond een Bijbels thema. De 50e editie in 2019 werd een feestelijke jubileumsessie met een breed thema: ‘De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen’. In dit boek worden de teksten van de lezingen gebundeld.

Een eerste reeks bijdragen behandelt de paradoxale relatie tussen Bijbel en geschiedenis. Een Bijbelverhaal hoeft niet echt gebeurd’ te zijn om toch ‘waar’ te zijn. Voor veel Bijbellezers blijft dat een moeilijk gegeven.

Een tweede reeks gaat over de rol van de Bijbel in de catechese en het godsdienstonderwijs. Hoe is de Bijbel- didactiek en -hermeneutiek de voorbije 50 jaar geëvolueerd en hoe gaat het er vandaag aan toe? Welke uitdagingen zijn er voor de toekomst?

In een derde reeks worden enkele (nieuwere) vormen van Bijbellezen gepresenteerd: de Lectio Divina, het Leerhuismodel en de Bijbel op internet en in de nieuwe sociale media. Een kort overzicht van ’50 jaar Vliebergh-Sencieleergangen / Didachè-studiedagen Bijbel’ sluit de bundel af.

Reacties zijn afgesloten.