De Messias tussen dood en leven. De belijdenis van Marta en Maria in woord en daad (Joh 11,1-12,19)

De Messias tussen dood en leven. De belijdenis van Marta en Maria in woord en daad (Joh 11,1-12,19)

Door Jean Bastiaens in EZRA Bijbels tijdschrift 38: juni 2018

Geselecteerde fragmenten

Het laatste teken dat Jezus stelt tijdens zijn openbaar optreden – de opwekking van Lazarus uit de doden – gebeurt in Bethanië, vlakbij Jeruzalem. Het is ook de plaats waar, niet lang daarna, Jezus gezalfd zal worden door Maria, met het oog op wat nu voor de deur staat: zijn intocht in Jeruzalem (als een ‘gezalfde koning’) en zijn arrestatie, verhoor, kruisiging en sterven. Voor dit laatste werd Jezus op voorhand ‘gezalfd’ – Maria wist wat er ging komen en bereidde Jezus voor op de laatste etappe van zijn leven.

[..]

Het optreden van Jezus wordt in het Johannesevangelie steeds belicht tegen de achtergrond van de joodse feesten. Jezus is al sinds enige tijd in Jeruzalem, en de laatste openlijke confrontatie speelt zich af tegen de achtergrond van het ‘feest van de Tempelwijding’ (Chanoeka). Het is dus winter. Jezus blijft enige tijd aan de overkant van de Jordaan, op de plaats van Johannes de Doper, totdat hij hoort dat ‘zijn vriend Lazarus’ zwaar ziek is. Hij besluit dan toch naar Bethanië te gaan, vlakbij Jeruzalem. Na de opwekking van Lazarus trekt Jezus zich opnieuw terug, totdat Pesach in het verschiet komt, het joodse paasfeest dat aan het begin van de lente gevierd wordt. Bij Johannes zal Jezus, de ‘Zoon van God’, sterven wanneer in de tempel het paaslam geslacht wordt. Had Johannes niet gezegd: ‘Zie daar, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’? (Joh. 1,29)

[..]

Nu is het opmerkelijk dat precies halfweg het Marcusevangelie iets dergelijks eveneens aan de hand is: daar is het Simon Petrus die belijdt dat Jezus de Messias is (Mc 8,29), hoewel dit meteen een verschil van visie uitlokt tussen hem en Jezus over wat deze titel eigenlijk wil zeggen (Mc 8,31-33). Bij Johannes valt deze belijdenis toe aan een vrouw – zoals bij hem ook de eerste verschijning van Jezus toevalt aan een vrouw. Weliswaar horen we Simon Petrus – als woordvoerder van ‘de twaalf’ – in Johannes 6,68 zeggen dat Jezus voor hem ‘de heilige van God is’, maar de messiasbelijdenis van Marcus 8,29 heeft bij Johannes haar parallel in hoofdstuk 11.

En het komt bij Johannes aan Maria, de zus van Marta en Lazarus, toe om deze belijdenis in een profetische daad om te zetten. Hun broer Lazarus is de getuige in persoon dat wie in Jezus gelooft, nooit zal sterven (12,26). In acht scènes heeft Johannes ons een indringende veraanschouwelijking gegeven van wat dit ‘geloven in Jezus’ in werking zet.

Ezra Bijbels tijdschrift 38: juni 2018Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 6 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra38’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.