De Nieuwe Bijbelvertaling: officiële presentatie in Antwerpen

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Verschenen in VBS-Informatie 2004 nr. 3

Sinds 1993 werkt het Nederlandse Bijbelgenootschap, in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting, het Vlaamse Bijbelgenootschap en de Vlaamse Bijbelstichting, aan een nieuwe interconfessionele bijbelvertaling voor het hele Nederlandse taalgebied.

De vertaling wordt gekenmerkt door de complementaire principes van brontekstgetrouwheid en doeltaakgerichtheid. Er is grote zorg besteed aan een vertaling in toegankelijk en hedendaags Nederlands, en hieraan hebben ook talrijke Vlaamse supervisoren en een Vlaams lezerpanel een belangrijke bijdrage geleverd. Tegelijk is erover gewaakt dat er maximaal recht werd gedaan aan de onderscheiden literaire genres van de brontekst. Het resultaat is een literair verantwoorde vertaling, mede dankzij de inbreng van vele Nederlandse en Vlaamse literatoren. De Nieuwe Bijbelvertaling wil op die manier kerk- en cultuurbijbel zijn. Meer informatie vindt u op de website www.denieuwebijbelvertaling.nl

De Nieuwe Bijbelvertaling, waaraan meer dan honderd mensen uit Nederland en Vlaanderen hebben meegewerkt, is nu klaar en wordt eind oktober 2004 officieel gepresenteerd: op 27 oktober in Rotterdam en op 29 en 30 oktober in Antwerpen.

vrijdag 29 oktober om 10.30 uur
Plechtigheid in de O.L.Vrouwekathedraal van Antwerpen

Toegang via de hoofdingang op de Handschoenmarkt.

 • Verwelkoming door Mgr. P. Van den Berghe, bisschop van Antwerpen, en korte inleiding door de heer H. Feenstra, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap
 • Woorddienst met Schriftlezingen en nieuw gecomponeerde Psalmen volgens De Nieuwe Bijbelvertaling
 • Overhandiging van De Nieuwe Bijbelvertaling aan de vertegenwoordigers van de kerkgenootschappen:
  • Mgr. P. Van den Berghe, bisschop van Antwerpen, vertegenwoordiger van de Rooms-katholieke Bisschoppenconferentie van België
  • Ds. D. Vanescote, voorzitter van de synode van Verenigde Protestantse Kerken van België
  • Ds. J. van der Dussen, voorzitter van de federale synode van de Evangelische Kerken van België
  • De heer M. Laub, vertegenwoordiger van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België
  • Kan. D. van Leeuwen, vertegenwoordiger van de Anglicaanse Kerk in België
  • Mgr. Panteleimon, metropoliet van het Oecumenische Patriarchaat van België
 • Zegen en slotlied
 • Einde omstreeks 12.15 uur

Verlenen hun medewerking:

 • mevrouw Tine Ruysschaert en de heer Francis Verdoodt, woordkunstenaars
 • de heren Willy Appermont, Vic Nees en Sebastiaan van Steenberge, componisten
 • het Antwerps kathedraalkoor onder leiding van Sebastiaan van Steenberge
 • de heer Peter Van de Velde, organist van de kathedraal
 • de heer Aäron Malinsky, chazan

vrijdag 29 oktober om 15 uur
Academische zitting in de Lessius-Hogeschool

Dit programma-onderdeel vindt plaats in de Congreszaal van de Lessius Hogeschool, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen.

 • Verwelkoming door prof. dr. Flora Carrijn, algemeen directeur van de Lessius Hogeschool
 • Korte inleiding door prof. dr. Frans Van Segbroeck, directeur van de Vlaamse Bijbelstichting en lid van de Begeleidingscommissie van De Nieuwe Bijbelvertaling
 • Toespraak door prof. dr. Paul Gillaerts, hoogleraar aan de Lessius Hogeschool, lid van de Begeleidingscommissie en voorzitter van het Vlaamse Lezerspanel bij De Nieuwe Bijbelvertaling
 • Muzikaal intermezzo door
  • de heer Johan Akkermans, muziekleraar
  • het Antwerps kathedraalkoor onder leiding van Sebastiaan van Steenberge
 • Toespraak door de heer Joris Note, schrijver
 • Muzikaal intermezzo
 • Toespraak door prof. dr. Frans Van Segbroeck
 • Slotwoord door prof. dr. Frieda Steurs, hoofd van het departement Vertaler-Tolk van de Lessius Hogeschool
 • Einde omstreeks 17 uur

vrijdag 29 oktober om 17.30 uur
Receptie

Receptie aangeboden door het Antwerpse stadsbestuur in het stadhuis op de Grote Markt.

zaterdag 30 oktober
De Nieuwe Bijbelvertaling op de Vlaamse Boekenbeurs

De Vlaamse Boekenbeurs vindt plaats van 29 oktober tot 11 november in het Bouwcentrum, Jan van Rijswijcklaan 191. De Nieuwe Bijbelvertaling wordt in de schijnwerpers geplaatst tijdens een feestelijk gebeuren op de ’themadag Bijbel’ (30 oktober) en zal verder nog aan bod komen tijdens de Boekenbeurs. Meer informatie over dit onderdeel vindt u op www.boekenbeurs.be

Inschrijvingen

Alle belangstellenden zijn welkom op de activiteiten rond de officiële presentatie van De Nieuwe Bijbelvertaling in Antwerpen. Voor de presentatie in de kathedraal is geen aparte inschrijving vereist. Enkel voor de academische zitting in de Lessius Hogeschool en de receptie op het stadhuis dient u zich aan te melden bij: Dienst Communicatie Lessius Hogeschool, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen, fax 02-206 04 97. Inschrijven kan ook online via www.lessius-ho.be/vt/nbv

Reacties zijn afgesloten.